Kyrkogårdsutskott

Följande ingår i kyrkogårdsutskottet

Ordförande

Patrik Gustavsson

Vice ordförande

Karl-Arne Ahlqvist

 

Ledamöter

Åse Thel Åström

Jonas Lind

Jan Kummu

 

Ersättare

Marianne Eriksson

Jenny Öhman

Läs mer