Kyrkogårdsutskott

Församlingen har ett utskott med särskilt ansvar för kyrkogårdarna och begravningsverksamheten.

Ansvaret för kremering och gravsättning av avlidna har samhället lagt på Svenska kyrkans församlingar och pastorat. Det enda undantaget är Stockholms och Tranås kommuner.

Svenska kyrkans ansvar i begravningssammanhang går långt tillbaka i tiden.Oftast finns de allmänna begravningsplatserna på Svenska kyrkans mark.

Församlingen påbedriver på ett trosneutralt sätt begravningsverksamheten i enlighet med lagstiftningen och möter med respekt olika  trosuppfattningar och livsåskådningar. 

Ordförande

Patrik Gustavsson

Vice ordförande

Karl-Arne Ahlqvist

 

Ledamöter

Åse Thel Åström

Jonas Lind

Jan Kummu

 

Ersättare

Stefan Eklund

Eva Strömberg

Kyrkogårdsutskottets protokoll

Läs mer