Kyrkogård

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö är huvudman för begravningsverksamheten i Strängnäs och ansvarar för Strängnäs gamla kyrkogård, Strängnäs södra kyrkogård samt Aspö kyrkogård.

Svenska kyrkan har sedan år 2000 statens uppdrag att utföra begravningsverksamheten som regleras i begravningslagen. Alla som är folkbokförda betalar en avgift för detta oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. 

Församlingens medarbetare är stolta över hur våra kyrkogårdar ser ut, miljöerna inbjuder till en plats där man kan finna ro och ha en tid för eftertanke. Samtidigt utnyttjar många människor framförallt södra kyrkogården till promenadområde.

Församlingen har ansvar för att kyrkogårdarna ska vara fina och alla besökare ska känna sig välkomna dit. På uppdrag sköter församlingen även grönytor i Strängnäs som Domkyrkotomten, Månssons trädgård, Domprostgården och Domherren Kyrkans Hus. 

På webbplatsen Svenska gravar kan du söka efter gravsatta på våra kyrkogårdar och hos andra  kyrkogårdsförvaltningar. www.svenskagravar.se

 

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för den allmänna skötseln av kyrkogård och begravningsplats. Denna skötsel betalar alla skattebetalare via begravningsavgiften. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ett vårdat och värdigt skick. Så säger begravningslagen.

Minneslund Aspö kyrkogård

Gravskick

Se vilka olika typer av gravar som erbjuds på kyrkogårdarna i Strängnäs

Begravning

När en anhörig eller vän går bort blir livet sig aldrig likt. Många och svåra tankar väcks till liv. De seder och bruk vi människor har i samband med en begravning hjälper oss att bearbeta sorgen, se sammanhang och ge trygghet.

Kulturgravar i Strängnäs

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö lät 2013 göra en kulturhistorisk inventering av alla gravstenar. 24 gravar på den Gamla kyrkogården är mycket kulturvärda och nu skyltade.

FAQ om kyrkogårdarna i Strängnäs

Här får du svar på de vanligaste frågorna om kyrkogård och gravar.

Kontakta om begravning och gravplats

Här hittar du kontaktuppgifter till begravningsverksamheten och kyrkogårdsförvaltningen i Strängnäs, krematoriet i Eskilstuna och begravningsombudet i Strängnäs kommun.

Skilj på församlingens gravskötsel och erbjudanden från privata företag

Den som har en gravrätt och också ansvar för skötseln. Möjligheten finns att använda sig av församlingens service. Avtal kan tecknas för ett eller tre år i taget. Ett avräkningsavtal är ett annat alternativ. 

Erbjudanden från privata företag ska inte förväxlas med församlingens service. Och vad andra erbjuder kan alltid jämföras med kyrkogårdsförvaltningens avtal här på webbplatsen. 

Urna för aska vid begravning

Begravningsseden ändras: Låna urna och bårtäcke

Begravningar kan utformas på många sätt. Olika kistor och urnor kan användas. Sätten att begrava är flera.

Någon sänker ner en urna i marken på en gravplats.

Boka gravsättning 

Den som bokar bör vara gravrättsinnehavare, om inte skickas ett dokument till  gravrättsinnehavaren som hen måste godkänna. Om den avlidne själv var  gravrättsinnehavare går det bra att en nära anhörig bokar.

Hitta till kyrkor och begravningsplatser

Här hittar du info om hur du hittar till oss. Här finns också kartor över kyrkogårdarna.