Kyrkogård

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö är huvudman för begravningsverksamheten i Strängnäs och ansvarar för Strängnäs gamla kyrkogård, Strängnäs södra kyrkogård samt Aspö kyrkogård.

Svenska kyrkan har sedan år 2000 statens uppdrag att utföra begravningsverksamheten som regleras i begravningslagen. Alla som är folkbokförda betalar en avgift för detta oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. 

Vi är stolta över hur våra kyrkogårdar ser ut, miljöerna inbjuder till en plats där man kan finna ro och ha en tid för eftertanke. Samtidigt utnyttjar många människor framförallt södra kyrkogården till promenadområde.
Vi känner ansvar för att kyrkogårdarna skall vara fina och alla besökare skall känna sig välkomna dit. På uppdrag av församlingen sköter vi även grönytor i staden såsom Domkyrkotomten, Månssons trädgård, Domprostgården samt Domherren. 

Här kan du söka efter gravsatta på våra kyrkogårdar och hos andra  kyrkogårdsförvaltningar: www.svenskagravar.se

 

För mer information om våra kyrkogårdar och fastigheter:

Anna Qvarnström

Anna Qvarnström

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö