Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Prata med oss

Kontakt

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö Besöksadress: Biskopsgränd 2, 64530 Strängnäs Postadress: Box 73, 64521 Strängnäs Telefon: +46(152)24500 E-post till Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kyrkogård

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö är huvudman för begravningsverksamheten i Strängnäs och ansvarar för Strängnäs gamla kyrkogård, Strängnäs södra kyrkogård samt Aspö kyrkogård.


Svenska kyrkan har sedan år 2000 statens uppdrag att utföra begravningsverksamheten som regleras i begravningslagen. Alla som är folkbokförda betalar en avgift för detta oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. I Strängnäs betalar man 0,25 % i skatt till begravningsverksamheten. Det motsvarar 24,6 öre av varje beskattningsbar hundralapp.

Vi är stolta över hur våra kyrkogårdar ser ut, miljöerna inbjuder till ett ställe där man kan finna ro och ha en tid för eftertanke. Samtidigt utnyttjar många människor framförallt södra kyrkogården till promenadområde.
Vi känner ansvar för att kyrkogårdarna skall vara fina och alla besökare skall känna sig välkomna dit.På uppdrag av församlingen sköter vi även grönytor i staden såsom Domkyrkotomten, Månssons trädgård, Domprostgården samt Domherren.

Gravskötsel

 Vi kan hjälpa dig med plantering och skötsel av graven och erbjuder paketpriser för detta: Gravskötsel 2017 (PDF)

För beställning av gravskötsel kontakta Annette Pilqvist 0152-245 03

Gravskick

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö erbjuder olika gravskick på våra kyrkogårdar.

Kistgravplatser

Kistgravplatser är historiskt sett den vanligaste gravtypen. Det finns kistgravplaster med plats för en kista men också med plats för flera kistor. Kistgravplatser kan kompletteras med urnor. De upplåts idag med 25 års gravrätt. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning och plantera på gravplatsen.  

Urngravplatser

Urngravplatser är också mycket vanligt förekommande och även dessa kan bestå av flera gravar. De upplåts idag med 25 års gravrätt. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning och plantera på gravplatsen.

Askgravplats

Askgravplats är ett alternativ för den som vill ha en grav märkt med namn och där gravskötsel ingår i 25 år. Askgravplatsen har en gravvård med namnplatta och upplåts med gravrätt i 25 år som kan förnyas. En askgravplats är avsedd för 1–4 askor och följaktligen ska det finnas gravrättsinnehavare.  Askan gravsätts i tygurna av sammet. Församlingen svarar för en kollektiv plantering i anslutning till askgravplatsen. När namnplattan sätts upp tar församlingen ut en avgift, som avser kostnad för namnplatta samt montering. Församlingen tar också ut en skötselkostnad för planteringen under tiden för upplåtelsen om 25 år. Gravrättsinnehavarna får medverka till utsmyckningen med snittblommor och ljus. Om ytterligare en aska gravsätts förlängs gravrätten automatiskt så att gravrätten blir 25 år från senaste gravsättningen. Vid förlängningen tas en ny avgift ut för eventuell omgjutningen av namnplattan samt en skötselkostnad för tiden som gravrätten förlängs med.


Minneslund

Minneslunden är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts inom ett gemensamt område. Gravsättningen noteras i gravboken enligt begravningsförordningen. Askans läge i minneslunden markeras inte och enskilda gravvårdar och planteringar förekommer inte. Gravsättning av aska utförs av församlingen under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Församlingen svarar för minneslundens vård och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på plats som församlingen anvisar. Vissna blommor och rester av ljus tas bort av församlingen. Minneslund finns endast på Strängnäs södra kyrkogård.

För mer information om våra kyrkogårdar och fastigheter:

Jörg von Bothmer

Jörg von Bothmer

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö