Körsång

Musik är en viktig del i gudstjänsten. I körsången finner många gemenskap. Domkyrkoförsamlingen med Aspö har flera körer för olika åldrar.

Församlingens körer

Keruberna - för dig som är 6 år övar onsdagar 16:00 - 16:40

Ledare: Barbro Frostegren 0152-245 20 barbro.frostegren@svenskakyrkan.se

Seraferna - för dig som år i åk 1-3 övar torsdagar 16:00 - 16:40

Ledare: Barbro Frostegren 0152-245 20 barbro.frostegren@svenskakyrkan.se

Änglakören - för dig som år i åk 4-5 övar tisdagar 15:30–16:15 

Keruberna, Seraferna och Änglakören sjunger i Mässa med stora och små en gång i månaden och vid någon konsert per termin.
Ledare: Barbro Frostegren 0152-245 20 barbro.frostegren@svenskakyrkan.se

ungdomskören - från årskurs 6 övar på tisdagar 16.30 – 17.30

Kören sjunger i söndagens högmässa flera gånger per termin och vid någon konsert per termin.
Ledare: Jonas Lind 0152-245 13 jonas.lind@svenskakyrkan.se

Domkyrkokören - blandad vuxenkör övar måndagar 19:00 - 21:00

Kören sjunger i gudstjänsten cirka en gång i månaden och vid någon konsert per termin. Kören övar i domkyrkans körsal.
Ledare: Ledare: Jonas Lind 0152-245 13 jonas.lind@svenskakyrkan.se

Oratoriekören - blandad vuxenkör övar tisdagar 19:00 - 21:00

Kören medverkar med konserter och i vissa gudstjänster. Kören övar i domkyrkans körsal. Ledare: Torvald Johansson 0152-245 11 torvald.johansson@svenskakyrkan.se