Katedralens Vänner

Är du intresserad av domkyrkan som byggnad, dess historia och inventarier och av livet i katedralen? Välkommen att vara med i Katedralens vänner.

Program våren 2024

Söndag 18 februari kl 16.00
Henrik Widmark, Uppsalaforskare, om hur kyrkorummet förändrades vid reformationen.
Föreningens årsmöte.

Söndag 17 mars kl 16.00
Det återerövrade koret. Klas Hansson berättar om domkyrkans sidokor och deras 
ursprungliga ändamål.

Söndag 21 april kl 16.00
Domkyrkotornet 600 år. 2024 är det 600 år sedan domkyrkans torn började byggas. Jacob Lindblad, konstvetare från Uppsala, talar om kyrktornets betydelse.

Inträde vid samtliga program 50 kr (medlemmar fritt).

Läs om medlemskap längre ner på den här sidan.

Gå vidare till webbplats för Katedralens Vänner

Tidigare program

Tidigare program finns samlade på föreningens webbplats  katedralensvanner.se och via samma sida går det att se flera av de tidigare föreläsningarna.

Katedralens vänner har en kanal på Youtube.

Om Katedralens Vänner

Strängnäs domkyrka är Strängnäs mest spännande byggnad. Den rymmer historia, arkitektur, människoöden och vad som hänt under seklernas gång. Föreningen Katedralens Vänner vill sprida kunskap om domkyrkan genom föredrag och program i anknytning till byggnaden och dess historia.

Katedralens Vänner har mer än 200 medlemmar och alla som är intresserade av Strängnäs domkyrka är välkomna.

Information 

Klas Hansson, ordförande katedralensvanner@outlook.com 0733-916 185
Christofer Lundgren, domprost 0152-245 09 christofer.lundgren@svenskakyrkan.se

Medlemskap

100 kr per år betalas till plusgiro 300369-6. Ange namn, adress och e-post. Det går även bra att swisha till 123 370 405 3.

Katedralens vänners egen webbplats

Domkyrkobiblioteket

Strängnäs domkyrkobibliotek härleder sina rötter ända tillbaka till medeltiden, när domkyrkan först började införskaffa böcker för utbildning och gudstjänst. For information in English, see below.

Strängnäs stiftshistoriska sällskap

Sällskapet främjar intresset för studier av kyrkohistoria, person- och lokalhistoria i stiftet