Katedralens vänner

Är du intresserad av domkyrkan som byggnad, dess historia och inventarier och av livet i katedralen? Välkommen att vara med i Katedralens vänner.

Kommande program

Inställt på grund av sjukdom Lördag 23 oktober 2021 16.00 i Domkyrkan berättar Christer Pahlmblad, docent från Lund, om Röda boken.

Söndag 21 november 16.00 i Domkyrkan. Radiopresentatören Christofer Murray berättar minnen och erfarenheter av att leda nyårsnattens program i P1 då domkyrkoklockorna ringer in det nya året.
  

Om katedralens vänner

Strängnäs domkyrka är Strängnäs mest spännande byggnad. Den rymmer historia, arkitektur, människoöden och vad som hänt under seklernas gång. Föreningen Katedralens vänner vill sprida kunskap om domkyrkan genom föredrag och program i anknytning till byggnaden och dess historia.

Katedralens vänner har mer än 200 medlemmar och alla som är intresserade av Strängnäs domkyrka är välkomna.

På grund av pandemin har föreningen 2020 och 2021 fått göra ändringar i utformningen av sina föredrag.

Information 

Klas Hansson, ordförande katedralensvanner@telia.com 073-3916185
Christofer Lundgren, domprost 0152-245 09 christofer.lundgren@svenskakyrkan.se

Medlemskap

100 kr per år betalas till plusgiro 300369-6. Ange namn, adress och e-post. Det går även bra att swisha till 1233704053.

Katedralens vänners egen webbplats

Program vår och HÖST 2021

Söndag 28 februari 16.00 Det synliga och det osynliga.
Teologie doktor Peter Bexell, Kalmar, som skrivit om kyrkorummets olika betydelser, berättar om katedralens mysterium.
Föreningens årsmöte. Se föreläsningen på Youtube.

Söndag 28 mars 16.00 Docenten i historia i Uppsala, Jakob Evertsson berättar om domkyrkornas roll i utbildningen - digital föreläsning som finns att Se föreläsningen på Youtube

Söndag 25 maj kl. 16.00 Domkyrkobibliotekarien Elin Andersson belyser domkyrkobibliotekets plats i undervisningen vid domkyrkan - digital föreläsning

Se hela föreläsningen på Youtube

Musiken i Strängnäsmissalet - Kyrkosång i senmedeltidens Sverige   

Musikforskaren och docenten Karin Strinnholm Lagergren från Växjö presenterar Strängnäsmissalet och dess musik. Hon har ägnat sin forskning åt den gregorianska musiken och åt musiken inom Birgittinerorden och är en verklig specialist på kyrkans äldsta musik.

Biskop Kort Rogge tog initiativ till Strängnäsmissalet och lät trycka det 1487 i Stockholm. I domkyrkobiblioteket finns det bäst bevarade exemplaret.

Alla är välkomna till domkyrkan då har alla restriktioner på grund av pandemin släppts. Föreläsningen kommer att spelas in och kan ses några dagar senare på Katedralens vänners facebooksida  www.facebook.com/katedralenistrangnas 

Strängnäs domkyrka LÖRDAG 2 oktober 16.00

Eskil och Botvids stift

Ett föredrag 20 september 2020 av författaren och historikern Maja Hagerman om Strängnäs stifts rötter. Se föreläsningen på Youtube

DOMKYRKANS SYSKON OCH KUSINER I VÄRLDEN

Här kan du lyssna på föredraget från den 2 juni 2020 med universitetslektor Jakob Lindblad, Uppsala. Han berättar om domkyrkans syskon och kusiner i världen. Se föreläsningen på Youtube.