Foto: True North

Internationellt arbete

Svenska kyrkan har ett starkt internationellt och ekumeniskt engagemang. I församlingen finns en internationell grupp som inspirerar och stödjer detta arbete lokalt med information och insamlingar.

Sälj det du inte behöver och skänk pengarna till Act Svenska kyrkan. Lägg ett bud och köp för en god sak

Vad har du hemma för prylar som du inte behöver, som någon annan skulle vilja ha och betala en slant för på den digitala marknadsplatsen Tradera.  

Församlingen auktionerar ut prylar och upplevelser till förmån för Act Svenska kyrkan. Se här vad du kan bjuda på för en god sak.

Tavlor och muggar, en orgellektion, stola till en diakon eller präst, visning av domkyrkans bibliotek och av Aspö kyrka, och mycket mer.

Läs mer om hur dina prylar på Tradera kan bli ett bidrag till Act Svenska kyrkan.

Se hur annonserna och auktionerna ser ut på Tradera. På samma plats registrerar du dig och det du vill sälja. 

Du kan också bidra till fasteaktionen genom att lägga bud på saker på Tradera som säljs till förmån för Act Svenska kyrkan

Behöver du hjälp med att lägga upp en sak på Tradera, så hjälper Ann-Charlotte Ståhlberg ann-charlott.stahlberg@svenskakyrka.se  och Catharina Carlsson catharina.carlsson@svenskakyrkan.se  till med det.

Produktbild av matkasse i tyg som är kluven på mitten. Några ärtor har rullat ut på bordet.

Dela lika under samma himmel

Fasteaktionen 2022 är avslutad. Tillsammans samlade vi in 61,6 miljoner, vilket är ett nytt rekord! Vi vill rikta ett varmt tack till alla er som har engagerat sig och bidragit med gåvor, aktiviteter, auktioner, tid och energi! Tillsammans har vi delat med oss till människor som är i akut hungersnöd, är på flykt från krig eller av någon annan anledning lever i utsatthet. Tillsammans gör vi världen hel.

Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan finns med i det internationella samarbetet för utveckling och diakoni. Genom Act samverkar Svenska kyrkan också med vänförsamlingar och vänstift runt om i världen.

Församlingen har ett särskilt insamlingsprojekt till den Koptiska kyrkan som har ett levande och starkt klosterväsende med ett aktivt teologiskt arbete och en stor diakonal verksamhet. Söndagsskolor för barn och vuxna är en viktig del, liksom den heliga liturgin. Socialt arbetar man i de fattiga byarna på landsbygden och på Kairos sopberg. Fokus ligger på flickors och kvinnors utbildning och hälsa i vid mening och man driver också ett Mentor Mother-program för att stödja unga gravida kvinnor och nyblivna mammor.

Svenska kyrkan i utlandet

I dagens globaliserade värld reser många svenskar mycket, och många bor och arbetar utomlands. Svenska kyrkan finns i många länder, som en välkomnande mötesplats för olika åldrar. Den diakonala verksamheten är en viktig del av arbetet
och i stort behov av frivilliga gåvor och kollekter. Lokala program kopplat till Svenska kyrkan i utlandet annonseras löpande under våren 2021 här på webbplatsen och i tidningen.

I församlingen finns en internationell grupp som inspirerar och stödjer detta arbete lokalt med information och insamlingar. Kollekt tas regelbundet upp till Svenska kyrkan i utlandet och Act Svenska kyrkan.

Kontaktpersoner

Birgitta Rubenson, samordnare 070-345 92 51 birgitta.rubenson@svenskakyrkan.se
Ann-Charlott Ståhlberg, församlingspedagog 0152-245 19
ann-charlott.stahlberg@svenskakyrkan.se 
Barbro Ahlström, Act-ombud 0152-320 92 barlucahl@gmail.com 
Gull-Marie Bergman, Skut-ombud 070-828 33 79 mariab@allmail.se 

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet. Ute men hemma!