Foto: Magnus Aronson /Ikon

Internationellt arbete

Svenska kyrkan har ett starkt internationellt och ekumeniskt engagemang. I församlingen finns en internationell grupp som inspirerar och stödjer detta arbete lokalt med information och insamlingar.

Församlingens internationella grupp har plats för fler ideella medarbetare. Hör av dig till samordnaren eller någon av kontaktpersonerna, så berättar de mer om hur du kan engagera dig.

Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan finns med i det internationella samarbetet för utveckling och diakoni. Genom Act samverkar Svenska kyrkan också med vänförsamlingar och vänstift runt om i världen.

Församlingen har ett särskilt insamlingsprojekt till den Koptiska kyrkan som har ett levande och starkt klosterväsende med ett aktivt teologiskt arbete och en stor diakonal verksamhet. Söndagsskolor för barn och vuxna är en viktig del, liksom den heliga liturgin. Socialt arbetar man i de fattiga byarna på landsbygden och på Kairos sopberg. Fokus ligger på flickors och kvinnors utbildning och hälsa i vid mening och man driver också ett Mentor Mother-program för att stödja unga gravida kvinnor och nyblivna mammor.

Svenska kyrkan i utlandet

I dagens globaliserade värld reser många svenskar mycket, och många bor och arbetar utomlands. Svenska kyrkan finns i många länder, som en välkomnande mötesplats för olika åldrar. Den diakonala verksamheten är en viktig del av arbetet och i stort behov av frivilliga gåvor och kollekter.  Lokala program kopplat till Svenska kyrkan i utlandet annonseras löpande här på webbplatsen och i tidningen.

I församlingen finns en internationell grupp som inspirerar och stödjer detta arbete lokalt med information och insamlingar. Kollekt tas regelbundet upp till Svenska kyrkan i utlandet och Act Svenska kyrkan.

Kontakt

Birgitta Rubenson, samordnare 070-345 92 51 birgitta.rubenson@svenskakyrkan.se
Gunn Åsebol 0720-494 472 gun.asebol@gmail.com 
Ann-Charlott Ståhlberg, församlingspedagog 0152-245 19
ann-charlott.stahlberg@svenskakyrkan.se  

Internationella gruppens program vårterminen 2024

4 februari: Kyrkkaffe

Internationella gruppen serverar semlor till kyrkkaffet efter högmässan kl 11.00 i domkyrkan.

22 februari: Internationell kväll

Vi får besök av kvinnor, flyktingar från Ukraina, som deltar i Språkcaféet och som berättar om sin situation där och om sin väg till Sverige och Strängnäs.
Kl 18.00 i domkyrkans bodar, därefter kvällsmässa i domkyrkan kl 20.

2 mars: Konsert

Konsert med Dag Hammarskjöld-tema och insamling till Act Svenska kyrkan.
Kl 16.00 i domkyrkan

13 april: Den världsvida kyrkan och vi 150

Välkommen till en dag i Strängnäs med inspirerande föreläsningar om internationellt engagemang då, nu och i framtiden. En stiftsdag för att fira 150 år av internationellt engsgemang i Svenska kyrkan. Medverkar gör Jonas Jonson, Magdalena Öhrlling, Erik Lysén, Jenny Sjögreen, Frida Falk m fl. Dagen avslutas med evensong i domkyrkan kl 16.00. Kostnad 250 kr, anmälan senast 22/3.
Kl 10.00 i Domherren - Kyrkans Hus, fika från 9.30 

23 maj: Internationell kväll

Vi får besök av Annica Anderbrand som reste ner som ekumenisk följeslagare till Jerusalem i augusti. På grund av Gazakriget kunde hon inte vara kvar utan kallades hem efter 6 veckor. Hon kommer att berätta om sina erfarenheter och också om följeslagarprogrammet. Hur situationen i Palestina och Israel är då vet vi ingenting om, men det finns säkert en hel del att samtala om.
Kl 18.00 i domkyrkans bodar, vi avslutar kvällen med kvällsmässa i domkyrkan 20.00.

 

 

 

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet finns för dig som är turist, utbytesstudent, au-pair, arbetar utomlands eller av någon annan anledning vistas i ett annat land.

Ge en gåva och betala för ljus, fika, soppa eller bok

Du kan ge en gåva direkt med mobilen – enkelt, snabbt och säkert. Swish fungerar också för betalning.