Foto: Magnus Aronson /Ikon

Internationellt arbete

Svenska kyrkan har ett starkt internationellt och ekumeniskt engagemang. I församlingen finns en internationell grupp som inspirerar och stödjer detta arbete lokalt med information och insamlingar.

Församlingens internationella grupp har plats för fler ideella medarbetare. Hör av dig till samordnaren eller någon av kontaktpersonerna, så berättar de mer om hur du kan engagera dig.

Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan finns med i det internationella samarbetet för utveckling och diakoni. Genom Act samverkar Svenska kyrkan också med vänförsamlingar och vänstift runt om i världen.

Församlingen har ett särskilt insamlingsprojekt till den Koptiska kyrkan som har ett levande och starkt klosterväsende med ett aktivt teologiskt arbete och en stor diakonal verksamhet. Söndagsskolor för barn och vuxna är en viktig del, liksom den heliga liturgin. Socialt arbetar man i de fattiga byarna på landsbygden och på Kairos sopberg. Fokus ligger på flickors och kvinnors utbildning och hälsa i vid mening och man driver också ett Mentor Mother-program för att stödja unga gravida kvinnor och nyblivna mammor.

Svenska kyrkan i utlandet

I dagens globaliserade värld reser många svenskar mycket, och många bor och arbetar utomlands. Svenska kyrkan finns i många länder, som en välkomnande mötesplats för olika åldrar. Den diakonala verksamheten är en viktig del av arbetet och i stort behov av frivilliga gåvor och kollekter.  Lokala program kopplat till Svenska kyrkan i utlandet annonseras löpande här på webbplatsen och i tidningen.

I församlingen finns en internationell grupp som inspirerar och stödjer detta arbete lokalt med information och insamlingar. Kollekt tas regelbundet upp till Svenska kyrkan i utlandet och Act Svenska kyrkan.

Kontakt

Birgitta Rubenson, samordnare 070-345 92 51 birgitta.rubenson@svenskakyrkan.se
Gunn Åsebol 0720-494 472 gun.asebol@gmail.com 
Ann-Charlott Ståhlberg, församlingspedagog 0152-245 19
ann-charlott.stahlberg@svenskakyrkan.se  

Kvinnlig präst på strand med barn i bakgrunden.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet. Ute men hemma!