Meny

Internationellt arbete

Svenska kyrkan har ett starkt internationellt och ekumeniskt engagemang. I församlingen finns en internationell grupp som inspirerar och stödjer detta arbete lokalt med information och insamlingar.

Internationellt arbete

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan med lokala församlingar överallt på jorden. Den är med som Act Svenska kyrkan i det internationella samarbetet för utveckling och diakoni, den har vänförsamlingar och vänstift runt om i världen.
I församlingen finns en internationell grupp som inspirerar och stödjer detta arbete lokalt med information och insamlingar. Kollekt tas regelbundet upp till Svenska kyrkan i utlandet och Act Svenska kyrkan. Församlingen har ett särskilt insamlingsprojekt till den Koptiska kyrkan som har ett levande och starkt klosterväsende med ett aktivt teologiskt arbete och en stor diakonal verksamhet. Söndagsskolor för barn och vuxna utgör en viktig del, liksom den heliga liturgin. Socialt arbetar man i de fattiga byarna på landsbygden och på Kairos sopberg, Mukatta, en av världens största soptippar. Fokus ligger på flickors och kvinnors utbildning och hälsa i vid mening och under året har ett Mentor Mother program startat för att stödja unga gravida kvinnor och nyblivna mammor.

Kontaktpersoner för det internationella arbetet:

Birgitta Rubenson, 070-345 92 51, birgitta.rubenson@svenskakyrkan.se
Ulf Klingowström, 0152-245 24, ulf.klingowstrom@svenskakyrkan.se
Barbro Ahlström, 0152-320 92, barlucahl@gmail.com