Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Prata med oss

Kontakt

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö Besöksadress: Biskopsgränd 2, 64530 Strängnäs Postadress: Box 73, 64521 Strängnäs Telefon: +46(152)24500 E-post till Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Internationella gruppen

Internationella gruppen inspirerar, utvecklar, planerar och samordnar det internationella uppdraget så att det kan utföras som en angelägenhet för hela församlingen och genomsyra verksamheten.


Internationellt arbete

Svenska kyrkan samarbetar med lokala kyrkor i länder över nästan hela världen. Dessa känner behov och förutsättningar, de kan kultur och språk. Detta världsvida nätverk gör att kyrkorna når ut till fler människor än många andra organisationer.

Verksamheten är bred. Den spänner från arbete mot hunger och fattigdom till teologisk utbildning och religionsmöte, från mikrolån till insatser mot hiv, från arbete för fred och försoning till klimatarbete och katastrofinsatser. 

13 rikskollekter och 1,5 stiftskollekt samt ett antal församlingskollekter tas upp, dessutom en stiftskollekt till Världens barn. Julkampanjen pågår från första advent till och med hela januari. Fastekampanjen pågår Fastlagssöndagen – Palmsöndagen.

ACT, Action by Churches Together, är den globala ekumeniska allians som Svenska kyrkan numer ingår i för att på ett nytt och kraftfullt sätt kunna arbeta med katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. Tillsammans deltar över 100 kyrkor i 140 länder. Läs mer om ACT Alliance här: ACT Alliance hemsida

Syftet med den är

- att öka effektivitet och kvalitet på allt arbete genom metodiskt samarbete,

- att  vara en tydlig och stark kyrkans röst  i världen,

- att vara ett kvalitetsmärke för kyrkornas biståndsarbete. 

Så är Svenska kyrkan med och bekämpar fattigdom och orättvisor på ett helt nytt sätt!

Internationella gruppen i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Som bas finns den grupp, som består av ombud för det Internationella arbetet och för Svenska kyrkan i utlandet (SKUT), utsedda av kyrkorådet samt en anställd, utsedd av domprosten.

Du som vill göra en insats och lära dig mer om Svenska kyrkans internationella arbete är välkommen att vara med i den internationella gruppen. Du kan antingen göra en liten, tidsbegränsad insats eller lägga ner mycket tid eller dela med dig av din egna erfarenheter. Välkommen att vara med i gruppen, och i vårt insamlings- och informationsarbete.

Gruppen inbjuder till möte den första onsdagen varje månad.

Under vårterminen 2017 träffas gruppen i Domherren - Kyrkans Hus1 februari, 1 mars, 5 april och 3 maj kl 19.00. 

Internationella gruppens gemensamma uppdrag är
-att upprätthålla och öka det internationella engagemanget
-att informera om det internationella arbetet
-att bedriva och samordna församlingens insamlingsverksamhet.

För mer information om Internationella gruppen:

Birgitta Rubenson
070-345 92 51
birgitta.rubenson@svenskakyrkan.se

 

För mer information om Internationellt arbete:

Barbro Ahlström (ACT Alliance)
0152-320 92, 070-227  3562
barlucahl@gmail.com

Gull-Marie Bergman (SKUT)
0152-149 55, 073-8163659
mariab@allmail.se

Carin Löfgren (SKUT)
070-300 81 24
lofgrencarin@gmail.com