Internationellt arbete

Svenska kyrkan har ett starkt internationellt och ekumeniskt engagemang. I församlingen finns en internationell grupp som inspirerar och stödjer detta arbete lokalt med information och insamlingar.

Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan finns med i det internationella samarbetet för utveckling och diakoni. Genom Act samverkar Svenska kyrkan också med vänförsamlingar och vänstift runt om i världen.

Församlingen har ett särskilt insamlingsprojekt till den Koptiska kyrkan som har ett levande och starkt klosterväsende med ett aktivt teologiskt arbete och en stor diakonal verksamhet. Söndagsskolor för barn och vuxna är en viktig del, liksom den heliga liturgin. Socialt arbetar man i de fattiga byarna på landsbygden och på Kairos sopberg. Fokus ligger på flickors och kvinnors utbildning och hälsa i vid mening och man driver också ett Mentor Mother-program för att stödja unga gravida kvinnor och nyblivna mammor.

Svenska kyrkan i utlandet

I dagens globaliserade värld reser många svenskar mycket, och många bor och arbetar utomlands. Svenska kyrkan finns i många länder, som en välkomnande mötesplats för olika åldrar. Den diakonala verksamheten är en viktig del av arbetet
och i stort behov av frivilliga gåvor och kollekter. Lokala program kopplat till Svenska kyrkan i utlandet annonseras löpande under våren 2021 här på webbplatsen och i tidningen.

I församlingen finns en internationell grupp som inspirerar och stödjer detta arbete lokalt med information och insamlingar. Kollekt tas regelbundet upp till Svenska kyrkan i utlandet och Act Svenska kyrkan.

Kontaktpersoner

Birgitta Rubenson, samordnare 070-345 92 51 birgitta.rubenson@svenskakyrkan.se
Ann-Charlott Ståhlberg, församlingspedagog 0152-245 19
ann-charlott.stahlberg@svenskakyrkan.se 
Barbro Ahlström, Act-ombud 0152-320 92 barlucahl@gmail.com 
Gull-Marie Bergman, Skut-ombud 070-828 33 79 mariab@allmail.se