Foto: Sara Innerfors

Gudstjänst

I Strängnäs domkyrka firas gudstjänst vanligen alla dagar i veckan. Här är en översikt med veckans gudstjänster. Mer information om kommande gudstjänster finns i kalendern här på webbplatsen.

Måndag

Morgonmässa 08:00 i Roggekoret bakom högaltaret längst fram i kyrkan

Middagsbön 12:00

Tisdag

Lunchmässa 12:00 i Martyrernas kapell i kyrkan
Ekumenisk rosenkransbön 17.30

Onsdag

Middagsbön 12.00
Kvällsmässa 18.30 i högkoret framme i kyrkan

Torsdag

Middagsbön 12:00
Stillhetens mässa 20:00

Fredag

Middagsbön kl 12:00

Lördag 

Dopgudstjänster och vigselgudstjänster.

Söndag

Högmässa eller Mässa för stora och små 11:00 

 

Utöver den vanliga veckorytmen firar församlingen fler gudstjänster vid de större helgerna.

Mässa med stora och små

En söndagsgudstjänst 11.00 för alla åldrar med barnen i centrum. Domkyrkans barnkörer medverkar. Efter Mässa med stora och små serveras korv med bröd eller något liknande.

Våren 2024: 14 januari, 11 februari, 31 mars, 28 april ocj 26 maj.

Vardagsgudstjänst

Fem fredagar 10.30 under hösten 2023 firas vardagsgudstjänst i Strängnäs domkyrka.

26 januari, 16 februari, 22 mars, 12 april och 17 maj.

Rosenkransbönen

Rosenkransens vänner är en ekumenisk bönekrets med medlemmar från Svenska kyrkan och Katolska kyrkan. Vi möts till rosenkransbön varje tisdag 17.30 vid Mariaaltaret i domkyrkan. Ingång genom den lilla porten från 17.15.

Kontakt: Niclas Founer 0706-842 512 niclas.fourner@svenskakyrkan.se 

Sinnesromässa

Sinnesromässan är en enkel och avskalad nattvardsgudstjänst inspirerad av tolvstegsprogrammet. Varje gudstjänst innehåller utöver nattvarden med alkoholfritt vin en kort meditation över ett bestämt tema och någon som ges möjlighet att dela sin historia. Musik liksom tystnaden och bönen, såväl den gemensamma som den enskilda, har en given plats. Sinnesromässan firas en gång i månaden i Strängnäs Domkyrka. Hitta datum i kalendern här på webbplatsen. Information: Diakon Maria Mibson maria.mibson@svenskakyrkan.se 0152-245 21

Mässa på lätt svenska

Mässa på lätt svenska

Mässa på lätt svenska firas i samverkan med FUB, Riksförbundet för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. I mässan används ett enkelt språk och kända sånger och psalmer. Den som vill kan ta emot nattvarden och tända ett ljus för någon. Det finns fika efteråt. Du kan åka kyrktaxi till Domkyrkan för 20 kronor. Ring 0152-186 00 och beställ ”kyrktaxi”. Även på hemvägen kostar det 20 kronor. Hitta datum för gudstjänsterna i kalendern här på webbplatsen. Information: Jenny Sjögreen jenny.sjogreen@svenskakyrkan.se 0152-245 38

Romersk-katolsk mässa i Strängnäs

Den romersk-katolska församlingen i Eskilstuna firar varannan vecka mässa i Strängnäs domkyrka.