Meny

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för den allmänna skötseln av kyrkogården/begravningsplatsen. Denna skötsel betalar alla skattebetalare via begravningsavgiften.

 

I begravningslagen är det tydligt reglerat att begravningsavgiften får användas till att tillhandahålla gravplats i 25 år, gravsättning, vissa transporter, lokal för förvaring och visning av stoft, begravningslokal, kremering samt skötsel och anläggning av kyrkogårdens allmänna ytor.

Gravrättsinnehavarna ansvarar för skötseln av den enskilda gravplatsens gravyta och eventuell plantering. Gravrättsinnehavaren kan välja mellan att själv sköta gravplatsens gravyta och eventuell plantering eller ge kyrkogårdsförvaltningen uppdraget att genom ett skötselavtal sköta hela eller del av gravplatsen.

 

Vad är grundskötsel?

I grundskötsel ingår följande service:

  • Klippning av gräs- och/eller skötsel av grusyta på gravplatsen.
  • Borttagning av vissna snittblommor samt vår- och höststädning.
  • Kantklippning (trimning) runt gravvård och rabatt.

Skötsel av gravrabatt ingår inte i grundskötseln.

Vad som är gravplats respektive gravrabatt framgår av skissen nedan.

Skötselavtal

Vi erbjuder ett antal olika varianter av skötselavtal. För att kunna teckna ett skötselavtal måste även ett grundskötselavtal finnas.

Här hittar du våra olika skötselavtal och aktuella priser: 2020 års erbjudande om gravskötselavtal

För mer information om gravskötsel:

Annette Pilqvist

Annette Pilqvist

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Kyrkogårdsadministratör, Assistent