Frivilligcentralen i Strängnäs kommun

En ideell förening som har som syfte att utveckla och samordna ett frivilligt socialt arbete i Strängnäs.

En ideell förening som har som syfte att utveckla och samordna ett ideellt socialt arbete i Strängnäs. Domkyrkoförsamlingen tillsammans med SPF, PRO, Röda Korset och Drömfabriken är engagerade i föreningen. Föreningen har ekonomiskt stöd av Strängnäs Kommun och har en samordnare på 50 % anställd. Samordnaren heter Kari Johansson och finns på plats i Pensionärernas Hus, Nygatan 5B.
De områden som Frivilligcentralen inriktar sig på är skola, asyl, äldre och funktionsnedsättning. Vill du ställa upp som ideell?

Kontakt:

Kari Johansson 073-154 24 14.