Frivilligcentralen i Strängnäs kommun

En ideell förening som har som syfte att utveckla och samordna ett frivilligt socialt arbete i Strängnäs.

En ideell förening som har som syfte att utveckla och samordna ett ideellt socialt arbete i Strängnäs. Domkyrkoförsamlingen tillsammans med SPF, PRO, Röda Korset och Drömfabriken är engagerade i föreningen.

Föreningen har ekonomiskt stöd av Strängnäs Kommun och har en samordnare på 50 % anställd. Samordnaren heter Gun Åsebol och finns på plats i Pensionärernas Hus, Nygatan 5B.

De områden som Frivilligcentralen inriktar sig på är skola, asyl, äldre och funktionsnedsättning. Du kan också få hjälp med att
handla varor från ICA Bengtsson.

Vill du ställa upp som ideell?

Information Gunn Åsebol, samordnare 073-154 24 14