Frivillig - volontär

Besök hos den som behöver sällskap, fikafixare, ledare i konfirmandarbetet, statist i kyrkans pedagogiska vandringar för skolbarn, samtalsledare, översättare av predikan till andra språk, internationellt arbete.

Detta är exempel på uppdrag som görs av frivilliga i församlingen. Det finns många fler.

Den som vill göra en punktinsats eller åta sig ett uppdrag återkommande över en tid är välkommen som frivillig medarbetare, som kraft i domkyrkoförsamlingen, som en Domkraft.  

Att vara frivillig i församlingen är ett sätt att bidra till församlingens liv och verksamhet. Det är en möjlighet att göra en meningsfull insats, att växa och utvecklas själv och att påverka sin församling.

Frivilligarbetet är ömsesidigt – församlingen har behov som du kan uppfylla och du har kanske en kompetens och idé som skulle kunna utveckla församlingen.