Ideell medarbetare - volontär

Besök hos den som behöver sällskap, fikafixare, ledare i konfirmandarbetet, statist i kyrkans pedagogiska vandringar för skolbarn, samtalsledare, översättare av predikan till andra språk, internationellt arbete.

Detta är exempel på uppdrag som görs av frivilliga i församlingen. Det finns många fler. Den som vill göra en punktinsats eller åta sig ett uppdrag återkommande över en tid är välkommen som ideell medarbetare, som kraft i församlingen, som en domkraft.  

Att vara ideell medarbetare i församlingen är ett sätt att bidra till församlingens liv och verksamhet. Det är en möjlighet att göra en meningsfull insats, att växa och utvecklas själv och att påverka sin församling.

Arbetet  är ömsesidigt – församlingen har behov som du kan uppfylla och du har kanske en kompetens och idé som skulle kunna utveckla församlingen.  

Två män sitter och samtalar över en kopp kaffe.

Nu söks ideella medarbetare till diakonin

Fler människor söker sig till församlingen för hjälp och stöd. Trycket på församlingens diakoni har ökat nu i höst. Därför behövs fler ideella medarbetare till diakonimottagningen på onsdagar i Lilla stugan.