Förtroendevalda

En kvinna i blå klänning lyfter en ordförandeklubba.

Kyrkofullmäktiges ledamöter 2022-2025

Rösträkningen efter kyrkovalet i september 2021 avslutades i oktober. Här är de nomineringsgrupper och kandidater som tar plats i kyrkofullmäktige för Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.

En psalmbok, en kopp med godis och en träklubba ligger på ett bord.

Kyrkoråd

Ledamöter och ersättare för tiden 2022-2025 och kyrkorådets protokoll.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktiges ledamöter 2021-2025 kallelser och protokoll