Församlingstidningen Gloria

En tidning till alla hem i Strängnäs och Aspö fyra gånger om året

Tidningen delas ut till alla hushåll inom Strängnäs domkyrkoförsamling med Apö. Och den finns att hämta i Domkyrkan och Domherren Kyrkans hus.

Församlingstidningen Gloria finns också som e-tidning. Här är är de utgivna numren av tidningen. 

Sommaren 2021 Läs tidningen

Vintern 2021 Läs tidningen

Gloria jul 2020 Läs tidningen

Gloria hösten 2020 Läs tidningen

Gloria sommaren 2020 Läs tidningen

Gloria våren 2020 Läs tidningen