Församlingstidningen Gloria

En tidning till alla hem i Strängnäs och Aspö fyra gånger om året

Tidningen delas ut fyra gånger om året till alla hushåll inom Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö. Och den finns att hämta i Domkyrkan och Domherren Kyrkans hus.

2023 kommer tidningen att delas ut onsdag 13 mars, onsdag 29 maj, onsdag  2 oktober och onsdag 4 december.

Varje nummer delas ut i närmare 10.000 exemplar. Församlingstidningen Gloria finns också som e-tidning. Här är är de utgivna numren av tidningen.

Sommaren 2024 Läs tidningen

Våren 2024 Läs tidningen

Vintern 2023 Läs tidningen

Hösten 2023 Läs tidningen

Sommaren 2023 Läs tidningen

Våren 2023 Läs tidningen

Vintern 2022 Läs tidningen

Hösten 2022 Läs tidningen

Sommaren 2022 Läs tidningen 

Våren 2022 Läs tidningen

Vinter 2021 Läs tidningen

Hösten 2021 Läs tidningen

Sommaren 2021 Läs tidningen

Vintern 2021 Läs tidningen

Gloria jul 2020 Läs tidningen

Gloria hösten 2020 Läs tidningen

Gloria sommaren 2020 Läs tidningen

Gloria våren 2020 Läs tidningen