Församlingstidningen Gloria

En tidning till alla hem i Strängnäs och Aspö fyra gånger om året

En skylt med texten Vallokal står i gräset utanför en liten byggnad. Några människor köar bortom skylten.

Domprosten: Valfrihet är stort – men också svårt

Att välja hör till vad det är att vara människa, skriver Christofer Lundgren i sommarnumret 2022 av församlingstidningen Gloria. Inte minst i ett nutida västerländskt samhälle tänker vi om oss själv att vi har ett stort mått av valfrihet. Och det ligger mycket i det.

Konfirmation – Livets chans

Församlingens konfirmandledare laddar nu om för att starta fyra nya konfirmandgrupper: tre för ungdomar födda 2008 och en för dem som går i gymnasiet.

Tidningen delas ut fyra gånger om året till alla hushåll inom Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö. Och den finns att hämta i Domkyrkan och Domherren Kyrkans hus.

2022 kommer tidningen atgt delas ut torsdag 3 mars, torsdag 2 juni, torsdag 6 oktober och torsdag 8 december,

Församlingstidningen Gloria finns också som e-tidning. Här är är de utgivna numren av tidningen.

Sommaren 2022 Läs tidningen 

Våren 2022 Läs tidningen

Vinter 2021 Läs tidningen

Hösten 2021 Läs tidningen

Sommaren 2021 Läs tidningen

Vintern 2021 Läs tidningen

Gloria jul 2020 Läs tidningen

Gloria hösten 2020 Läs tidningen

Gloria sommaren 2020 Läs tidningen

Gloria våren 2020 Läs tidningen