Gemenskap & engagemang

Det finns många mötesplatser i församlingen. Och det finns flera olika sätt att vara en aktiv medlem.

En skål soppa och en brödbit står framdukat på ett bord.

Tisdagssoppa

Varje tisdag 12.00. Vårens soppor presenteras här. 16 januari är det premiär.

Barnkyrkvärd

För dig som är 4-12 år och vill ha en uppgift i gudstjänsten.

Internationellt arbete

Svenska kyrkan har ett starkt internationellt och ekumeniskt engagemang. I församlingen finns en internationell grupp som inspirerar och stödjer detta arbete lokalt med information och insamlingar.

Katedralens Vänner

Är du intresserad av domkyrkan som byggnad, dess historia och inventarier och av livet i katedralen? Välkommen att vara med i Katedralens vänner.

Domherrehörnet

En mötesplats för dig som är dagledig.