Ekonomiskt stöd

Som församling kan vi ge tillfällig, ej akut, ekonomisk hjälp vid behov.