Ekonomiskt stöd

Som församling kan vi ge tillfällig, ej akut, ekonomisk hjälp vid behov.

Ulf Klingowström

Ulf Klingowström

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Diakon