Dop

I Svenska kyrkan döps både stora och små, människor i alla åldrar. Många blir döpta under sitt första år i livet. Det har blivit vanligt att ungdomar döps inför sin konfirmation och även vuxna låter döpa sig. Dopet är är fest, gemenskap och en helig handling - helt gratis och utan krav på prestation.

En man sitter på huk i en kyrka och håller i ett dopljus. En liten flicka står framför och ler stort.

Boka dop

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö erbjuder kyrkor och kapell för dop på olika dagar och tider. Bokningen är öppen dygnet runt och alla dagar i veckan.

Vad är dopet?

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud.

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter.

Genom dopet ges delaktighet i den kristna kyrkans världsvida gemenskap och medlem­skap i Svenska kyrkan.

För dig som är förälder och låter döpa ditt barn, kan dopet också vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa.

Hur går ett dop till?

Följ länken för att se gudstjänstordningen för dop Dopgudstjänst (PDF)

Tips på doppsalmer

Här finns församlingens förslag på doppsalmer med noter. Psalmer vid dop

Följ länken och lyssna på olika doppsalmer. Lyssna på doppsalmer 

Hyra av lokal i Domherren Kyrkans Hus i samband med dop : 550 kr (2023)

För mer information: Kontakta församlingsexpedtionen 0152-245 00 strangnas.domkyrkoforsamling@svenskakyrkan.se 

Vanliga frågor och svar om dop

 

Kostar dopet något?
Dopet kostar dig ingenting om det arrangeras i din församlings kyrka. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår.

Var kan mitt barn döpas?
De flesta dop i domkyrkoförsamlingen sker i domkyrkan men du kan också välja att få ditt barn döpt i Aspö kyrka eller S:t Petri kapell. Dopgudstjänsterna äger rum på lördagar eller i samband med högmässan på söndagar.

Hur gammalt ska barnet vara?
Ofta är det små barn som döps vid några månaders ålder, men det finns inga regler för hur gammal en person ska vara vid dop. Det går också bra att syskon döps vid samma tillfälle.

Kan jag låna dopklänning?
I domkyrkoförsamlingen har vi flera dopklänningar till utlåning vid dop. Mer info om detta kan du få i samband med bokning av dop.

Finns lokal att hyra för dopkalas?
Dopfesten i kyrkan kan fortsätta med ett kalas efteråt, tillsammans med familj, släkt och vänner. Du har möjlighet att hyra Stora salen i Domherren - Kyrkans Hus för att ha dopfest.

Kan mitt barn döpas även om jag själv inte är döpt?
Ja, det går bra. Om du inte är döpt och vill låta döpa ditt barn kan du, om du vill, även bli döpt själv.

Kan jag döpas som vuxen?
Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot. 

På teckenspråk

Allt om dopet – läs på Svenska kyrkans gemensamma sidor

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

Att döpas som konfirmand

Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Rätt att döpa ett barn

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?