Foto: Wilhelm Rejnus/BaraBild

Domkyrkobiblioteket

Strängnäs domkyrkobibliotek härleder sina rötter ända tillbaka till medeltiden, när domkyrkan först började införskaffa böcker för utbildning och gudstjänst. For information in English, see below.

På 1460-talet talas det för första gången om en boksamling i sydvästra koret. Kort Rogge, biskop i Strängnäs 1479–1501, köpte personligen in några av de äldsta volymerna i samlingen. I bibliotekets handskriftssamling finns också det tal Kort Rogge höll vid sin doktorspromovering i Perugia år 1460 bevarat. 

Rogge tog initiativ till tryckningen av Strängnäsmissalet (Missale Strengnense), tryckt av Bartholomeus Ghotan i Stockholm 1487. Missalet trycktes i 170 exemplar, men de flesta förstördes i samband med reformationen. I Strängnäs domkyrkobibliotek finns det bäst bevarade exemplaret. Boken är digitaliserad och kan studeras här: http://libris.kb.se/bib/6hqs4b8547fc178w

Under Johannes Matthiaes tid som biskop i Strängnäs (1644–1664) upplevde biblioteket sina glansdagar. Johannes Matthiae inrättade biblioteket i domkyrkans nordvästra kor och skänkte också sin egen boksamling dit.

Samlingen utökades ytterligare när Matthiaes forna elev, drottning Kristina, lät placera en del av de böcker som tagits som krigsbyte under 30-åriga kriget i domkyrkans bibliotek. Därför rymmer boksamlingen än idag ett flertal volymer med ursprung i det berömda Rosenbergska biblioteket i Prag, liksom böcker från kloster, privatsamlingar och jesuitkollegier i Mähren, Böhmen och Schlesien, dagens Polen och Tjeckien.

Det finns ungefär 3700 titlar inbundna i 2000 volymer i biblioteket; 21 av dem är handskrifter varav den äldsta är från omkring år 1400. Det äldsta trycket är ett exemplar av Augustinus, De civitate Dei, tryckt i Rom av Sweynheym och Pannartz 1468; den yngsta boken är tryckt i Strängnäs 1758.

Flertalet av de tryckta böckerna är sökbara i Libris.

Strängnäs Cathedral Library traces its history back to the Middle Ages, when the cathedral first began purchasing books for education and divine service. Some of the oldest books and manuscripts in the library were given to the library by Kort Rogge, bishop in Strängnäs 1479–1501.

Rogge also initiated the printing of the Strängnäs missal, Missale Strengnense, by Bartholomeus Ghotan in 1487, which is still kept in the library. During the time of Johannes Matthiae as bishop of Strängnäs (1644–1664), the library grew through purchases and donations; Queen Christina, who had been Johannes Matthiae’s pupil as a young child, also donated books taken as war loot during the Thirty Years’ War to the cathedral library.

As a result, the collection contains numerous volumes originating from the famous Rosenberg library as well as from monasteries, Jesuit colleges and private collections in Moravia, Bohemia and Silesia.

In total, the library contains about 3700 titles, bound in ca 2000 volumes, covering for example theology, the classical authors, law, mathematics, rhetoric, history and medicine.

The oldest print is St. Augustine, De civitate Dei, printed in Rome by Sweynheym and Pannartz in 1468. The oldest manuscripts dates from ca 1400 whereas the youngest book in the library was printed in 1758 in Strängnäs.

The main part of the printed volumes are listed in Libris, the Swedish libraries search service.

Strängnäs Cathedral Library

The Library traces its history back to the Middle Ages, when the cathedral first began purchasing books for education and divine service. Some of the oldest books and manuscripts in the library were given to the library by Kort Rogge, bishop in Strängnäs 1479–1501.

Rogge also initiated the printing of the Strängnäs missal, Missale Strengnense, by Bartholomeus Ghotan in 1487, which is still kept in the library. During the time of Johannes Matthiae as bishop of Strängnäs (1644–1664), the library grew through purchases and donations; Queen Christina, who had been Johannes Matthiae’s pupil as a young child, also donated books taken as war loot during the Thirty Years’ War to the cathedral library.

As a result, the collection contains numerous volumes originating from the famous Rosenberg library as well as from monasteries, Jesuit colleges and private collections in Moravia, Bohemia and Silesia.

In total, the library contains about 3700 titles, bound in ca 2000 volumes, covering for example theology, the classical authors, law, mathematics, rhetoric, history and medicine.

The oldest print is St. Augustine, De civitate Dei, printed in Rome by Sweynheym and Pannartz in 1468. The oldest manuscripts dates from ca 1400 whereas the youngest book in the library was printed in 1758 in Strängnäs.

The main part of the printed volumes are listed in Libris, the Swedish libraries search service.

Strängnäs domkyrkobibliotek - systematisk katalog över tryckta böcker

Domkyrkobiblioteket i Strängnäs har en lång historia med rötter i medeltiden. Det är ett av Sveriges äldsta bibliotek som fortfarande finns kvar i sin ursprungliga miljö och består av 3732 titlar tryckta mellan 1468 och 1758 samt en handskriftssamling.

Målarbok med bilder från biblioteket

Bilderna är hämtade från samlingarna i Strängnäs domkyrkobibliotek. Det finns också en serie nya vykort.

Roggebiblioteket

Roggebiblioteket ligger i ett medeltida residens – Roggeborgen – intill Strängnäs domkyrka. Biblioteket rymmer cirka 70 000 volymer. Boksamlingen kommer ursprungligen från Strängnäs gymnasium och är sedan 1968 en del av Kungliga biblioteket.

Läs mer

Litteratur

Ragnhild Lundgren, ”Domkyrkobiblioteket – en kulturskatt”, i Strängnäs och Mariefred, två städer som vuxit samman, red. Jan Folkegård och Aestan Orstadius (Strängnäs 2013).

Ewa Teodorowicz-Hellman (& Ragnhild Lundgren), Polonika z biblioteki katedralnej w Strängnäs – The Polonica in the Library of Strängnäs Cathedral, Stockholm Slavic Papers 17 (Stockholm  2011).

Wolfgang Undorf, From Gutenberg to Luther: Transnational Print Cultures in Scandinavia 1450-1525 (Leiden 2014).

Jan Öberg, ”Kort Rogge – humanist i Roggeborgen”, i Från biskop Rogge till Roggebiblioteket, red. Ruth Lundström (Stockholm 1976).