Domherrehörnet

En mötesplats för dig som är dagledig.

Kort andakt, kaffe och smörgås till självkostnads­pris samt samtal, föredrag, musik eller annat program.

Domherren-Kyrkans Hus varje onsdag kl 13.30-15.

Kontakt:

Karin Berntsson, tfn 0152-147 48,
Inger Lindroth 0152-133 75,
Barbro Sölvén 0152-182 02.