Diakoni

Diakoni är kyrkans sociala ansvar. Diakonerna i församlingen är ansvariga för de diakonala insatserna.

Två män sitter och samtalar över en kopp kaffe.

Nu söks ideella medarbetare till diakonin

Fler människor söker sig till församlingen för hjälp och stöd. Trycket på församlingens diakoni har ökat nu i höst. Därför behövs fler ideella medarbetare till diakonimottagningen på onsdagar i Lilla stugan.

Diakoni är kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus. Alla möten ska präglas av delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet och alla i församlingen har del i det diakonala uppdraget.

Ansvaret sträcker sig från den lokala församlingen, över det svenska samhället och ut i världen genom en global kristen gemenskap som kämpar mot orättvisor.
Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela. Detta diakonins samspel är unikt mänskligt. Diakonins uppdrag är att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt. Diakonin handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck.

Vad är en diakon?

En diakon är en person som har särskild utbildning och ansvar för att leda, inspirera och utveckla församlingens diakonala uppdrag. Diakonen avger ett livslångt löfte när biskopen viger personen till uppdraget som diakon i Svenska kyrkan och diakonen har tystnadsplikt.

Diakonemblemet bärs av diakoner i Svenska kyrkan. Korset står för Kristus den levande och uppståndne. Ringen för helhet och världsvid gemenskap. Duvan för den Helige Ande men också Noas Duva som återvände med en olivkvist i näbben och tände hoppet om att ännu en gång få börja om.   Diakonen har en grundläggande utbildning i ett människovårdande yrke, och utöver det en ettårig utbildning till att bli diakon.

En kort sammanfattning av vad en diakon har kunskap om kan uttryckas så här:

 • den enskilde individen, särskilt när det gäller reaktioner och känslor i utsatta livssituationer och olika livskriser
 • hur människor fungerar i relation till andra
 • hur samhället fungerar
 • vilken betydelse kyrkan och den kristna tron kan ha för den enskilde och för samhället   

Mötesplats Lilla stugan

Öppet varje onsdag 15-18 från september till maj. Här har du möjlighet att träffa diakon för samtal, fondansökan eller ta en kopp kaffe. Lilla stugan vid Domherren Kyrkans Hus. Under sommaren flyttar mötesplatsen till Domkyrkan och där är det öppet tisdagar 10-12. 

Diakonigruppen

Diakonigruppen är gudstjänstvärdar på äldreboendena och utför väntjänstuppgifter. Gruppen samlas ibland för handledning, planering och information.

Sorgegrupper

Varje människa och hennes sorg är unik. Du erbjuds att i en samtalsgrupp få hjälp att dela dina tankar och erfarenheter om den sorg och förlust som drabbat dig med
andra i samma situation.

Deltagandet är kostnadsfritt. Du möter diakon och/eller präst som samtalsledare.

Nya grupper startar ett par gånger om året. För mer information kontakta diakonerna.

Domherrehörnet

En mötesplats för dig som är dagledig. Kort andakt, kaffe och smörgås till självkostnadspris, samt samtal, föredrag, musik eller annat program.

Domherren – Kyrkans hus onsdagar 13.30-15:.00
Kontakt: Ann-Charlott Ståhlberg 0152-245 19

Frivilligcentralen i Strängnäs kommun

En ideell förening som har som syfte att utveckla och samordna ett ideellt socialt arbete i Strängnäs.

Domkyrkoförsamlingen tillsammans med SPF, PRO, Röda Korset och Drömfabriken med flera är engagerade i föreningen. Föreningen har ekonomiskt stöd av Strängnäs Kommun och har en samordnare på 50 % anställd. Samordnaren heter Gunn Åsebol och finns på plats i Pensionärernas Hus, Nygatan 5B.

De områden som Frivilligcentralen inriktar sig på är Skola, Asyl, äldre och funktionsnedsättning. Du kan också få hjälp med att handla varor från ICA Bengtsson.

Vill du ställa upp som ideell? Kontakta Gunn Åsebol, samordnare 073-154 24 14.

Diakonernas hjälpkassa

Strängnäs domkyrkoförsamling tar hela tiden emot gåvor till hjälpkassan. Det finns alltid människor i nöd som söker ekonomiskt stöd. Och under lågkonjunktur ökar behoven och de sökande blir fler.

Lilla Stugan

Lilla stugan är en öppen diakonal mötesplats dit alla är välkomna för att fika, träffa en diakon och få hjälp med till exempel fondansökningar.

Hjälp och stöd

Diakoni är det sociala arbetet inom Svenska kyrkan. Det är kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer med respekt, delaktighet och ömsesidig solidaritet.

Äldreomsorgen

Läs om vad Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö vill och gör för de äldsta i Strängnäs.

Vägen genom sorgen

Här kan du läsa mer om församlingens sorgegrupper.

Sinnesromässa

Sinnesromässan är en enkel och avskalad nattvardsgudstjänst inspirerad av tolvstegsprogrammet. Varje gudstjänst innehåller utöver nattvarden med alkoholfritt vin en kort meditation över ett bestämt tema och någon som ges möjlighet att dela sin historia. Musik liksom tystnaden och bönen, såväl den gemensamma som den enskilda, har en given plats. Sinnesromässan firas en gång i månaden i Strängnäs Domkyrka. Hitta datum i kalendern här på webbplatsen. Information: Diakon Maria Mibson maria.mibson@svenskakyrkan.se 0152-245 21

Lugna rummet

En alldeles särskild mötesplats för dig som växer upp i en familj där någon i familjen lider av missbruk av alkohol eller andra droger.

 • Marie Rydén Davoust

  Marie Rydén Davoust

  Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

  Diakon, Projektledare

  Mer om Marie Rydén Davoust

  Biträdande projektledare för Domkyrkoberget och diakon