Meny

Diakoni

Diakoni är kyrkans sociala ansvar. Diakonerna i församlingen är ansvariga för de diakonala insatserna.

Diakoni är kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus. Alla möten ska präglas av delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet och alla i församlingen har del i det diakonala uppdraget.

Ansvaret sträcker sig från den lokala församlingen, över det svenska samhället och ut i världen genom en global kristen gemenskap som kämpar mot orättvisor.
Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela. Detta diakonins samspel är unikt mänskligt. Diakonins uppdrag är att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt. Diakonin handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck.

Vad är en diakon?

En diakon är en person som har särskild utbildning och ansvar för att leda, inspirera och utveckla församlingens diakonala uppdrag. Diakonen avger ett livslångt löfte när biskopen viger personen till uppdraget som diakon i Svenska kyrkan och diakonen har tystnadsplikt.

Diakonemblemet bärs av diakoner i Svenska kyrkan. Korset står för Kristus den levande och uppståndne. Ringen för helhet och världsvid gemenskap. Duvan för den Helige Ande men också Noas Duva som återvände med en olivkvist i näbben och tände hoppet om att ännu en gång få börja om.   Diakonen har en grundläggande utbildning i ett människovårdande yrke, och utöver det en ettårig utbildning till att bli diakon.

En kort sammanfattning av vad en diakon har kunskap om kan uttryckas så här:

  • den enskilde individen, särskilt när det gäller reaktioner och känslor i utsatta livssituationer och olika livskriser
  • hur människor fungerar i relation till andra
  • hur samhället fungerar
  • vilken betydelse kyrkan och den kristna tron kan ha för den enskilde och för samhället   

Diakoner i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö 

Carina Norlén

Carina Norlén

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Diakon

Ulf Klingowström

Ulf Klingowström

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Diakon

Mer om Ulf Klingowström

Diakon med inriktning mot vuxna och äldre