Diakoni

Diakoni är kyrkans sociala ansvar. Diakonerna i församlingen är ansvariga för de diakonala insatserna.

Diakoni är kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus. Alla möten ska präglas av delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet och alla i församlingen har del i det diakonala uppdraget.

Ansvaret sträcker sig från den lokala församlingen, över det svenska samhället och ut i världen genom en global kristen gemenskap som kämpar mot orättvisor.
Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela. Detta diakonins samspel är unikt mänskligt. Diakonins uppdrag är att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt. Diakonin handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck.

Vad är en diakon?

En diakon är en person som har särskild utbildning och ansvar för att leda, inspirera och utveckla församlingens diakonala uppdrag. Diakonen avger ett livslångt löfte när biskopen viger personen till uppdraget som diakon i Svenska kyrkan och diakonen har tystnadsplikt.

Diakonemblemet bärs av diakoner i Svenska kyrkan. Korset står för Kristus den levande och uppståndne. Ringen för helhet och världsvid gemenskap. Duvan för den Helige Ande men också Noas Duva som återvände med en olivkvist i näbben och tände hoppet om att ännu en gång få börja om.   Diakonen har en grundläggande utbildning i ett människovårdande yrke, och utöver det en ettårig utbildning till att bli diakon.

En kort sammanfattning av vad en diakon har kunskap om kan uttryckas så här:

  • den enskilde individen, särskilt när det gäller reaktioner och känslor i utsatta livssituationer och olika livskriser
  • hur människor fungerar i relation till andra
  • hur samhället fungerar
  • vilken betydelse kyrkan och den kristna tron kan ha för den enskilde och för samhället   

Mötesplats Lilla stugan

Öppet varje tisdag 10-12 och onsdag 15-17 från september till maj. Här har du möjlighet att träffa diakon för samtal, fondansökan eller ta en kopp kaffe. Lilla stugan vid Domherren-Kyrkans Hus. Under sommaren flyttar mötesplatsen till Domkyrkan och där är det öppet tisdagar 10-12. 

Diakonigruppen

Diakonigruppen är gudstjänstvärdar på äldreboendena och utför väntjänstuppgifter. Gruppen samlas ibland för handledning, planering och information.

Sorgegrupper

Varje människa och hennes sorg är unik. Du erbjuds att i en samtalsgrupp få hjälp att dela dina tankar och erfarenheter om den sorg och förlust som drabbat dig med
andra i samma situation.

Deltagandet är kostnadsfritt. Du möter diakon och/eller präst som samtalsledare.

Grupper planeras till våren 2021 och utformningen kommer att anpassas till pandemiläget. Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse till någon av
grupperna hör av dig till kontaktpersonerna längst ner på den här sidan.

Det kommer att annonseras på här på webbplatsen och på församlingens sida på Facebook när aktuell grupp startar. Det gäller grupper för dig som förlorat din partner, annan nära anhörig och för barn och unga som förlorat någon nära.

Domherrehörnet

En mötesplats för dig som är dagledig. Kort andakt, kaffe och smörgås till självkostnadspris, samt samtal, föredrag, musik eller annat program.

Kontakt
Ulf Klingowström, tel 0152-245 24
Karin Berntsson, tel 0152-147 48
Inger Lindroth 0152-133 75
Barbro Sölvén 0152-182 02

Frivilligcentralen i Strängnäs kommun

En ideell förening som har som syfte att utveckla och samordna ett ideellt socialt arbete i Strängnäs.

Domkyrkoförsamlingen tillsammans med SPF, PRO, Röda Korset och Drömfabriken med flera är engagerade i föreningen. Föreningen har ekonomiskt stöd av Strängnäs Kommun och har en samordnare på 50 % anställd. Samordnaren heter Gunn Åsebol och finns på plats i Pensionärernas Hus, Nygatan 5B.

De områden som Frivilligcentralen inriktar sig på är Skola, Asyl, äldre och funktionsnedsättning. Du kan också få hjälp med att handla varor från ICA Bengtsson.

Vill du ställa upp som ideell? Kontakta Gunn Åsebol, samordnare 073-154 24 14.

Maria Mibson

Maria Mibson

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Diakon

Mer om Maria Mibson

Diakon med inriktning på ungdomar

Marie Rydén Davoust

Marie Rydén Davoust

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Diakon, Projektledare

Mer om Marie Rydén Davoust

Biträdande projektledare för Domkyrkoberget och diakon

Ulf Klingowström

Ulf Klingowström

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Diakon

Mer om Ulf Klingowström

Diakon med inriktning mot vuxna och äldre