Begravning

När en anhörig eller vän går bort blir livet sig aldrig likt. Många och svåra tankar väcks till liv. De seder och bruk vi människor har i samband med en begravning hjälper oss att bearbeta sorgen, se sammanhang och ge trygghet.

Det finns flera olika möjligheter i valet av begravning. Den enskilde avgör själv efter tro och övertygelse gudstjänstens elllen annan ceremonis utformning.  Ibland har den avlidne redan tidigare angett sina önskemål om begravning  till exempel i ”Mina önskemål” ur broschyren ”Om begravning”, vilket underlättar mycket för de anhöriga vid planeringen.

Sker begravningen i Svenska kyrkans ordning kommer prästen och de efterlevande överens om hur gudstjänsten utformas, vilken musik som ska spelas och vilka psalmer som ska sjungas.
 
Ska begravningsgudstjänsten ske i annat trossamfunds ordning kommer de anhöriga överens med det trossamfundets präst eller en ceremoni med den så kallade officianten om hur akten ska genomföras.

Är den avlidne inte med i någo kyrka eller annat trossamfund kan de efterlevande välja en borgerlig begravning. Begravningsbyråerna kan upplysa om borgerliga begravningsförrättare.

Boka begravning
Boka begravning genom en begravningsbyrå eller ring direkt till församlingsexpeditionen 0152-245 00.

Begravning i kapell eller kyrka
Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö tillhandahåller Sankt Petri kapell för alla trosriktningar och för borgerliga begravningar. För invånare i församlingen får kapellet användas utan avgift.

Begravningar i Svenska kyrkans ordning kan även ske i Aspö kyrka och i Domkyrkan.

Minnestund eller begravningskaffe
Efter begravningsgudstjänsten finns det möjlighet att ha minnesstund eller begravningskaffe i Domherren Kyrkans Hus. Här finns plats i den stora salen för upp till 70 personer.

För bokning och information kontakta församlingsexpeditionen 0152-245 00 strangnas.domkyrkoforsamling@svenskakyrkan.se 

Här kan du läsa mer om minnesstund efter begravning: Minnesstund efter begravning

Församlingens bårtäcken: Bårtäcken

Läs mer om begravning på Svenska kyrkans gemensamma webbplats.
Förslag på psalmer och bibeltexter

Bouppteckning och dödsboanmälan

Efter ett dödsfall ska det göras en bouppteckning. Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till mer än begravning och övriga kostnader i samband med dödsfallet, kan en dödsboanmälan göras.

Servering i samband med begravning

Efter en begravning kan det kännas fint att samlas vid en minnesstund. På Domherren Kyrkans Hus erbjuder församlingen olika alternativ, allt för att ni ska få en så fin stund som möjligt. 

FAQ om kyrkogårdarna i Strängnäs

Här får du svar på de vanligaste frågorna om kyrkogård och gravar.

Urna för aska vid begravning

Begravningsseden ändras: Låna urna och bårtäcke

Begravningar kan utformas på många sätt. Olika kistor och urnor kan användas. Sätten att begrava är flera.

Någon sänker ner en urna i marken på en gravplats.

Boka gravsättning 

Den som bokar bör vara gravrättsinnehavare, om inte skickas ett dokument till  gravrättsinnehavaren som hen måste godkänna. Om den avlidne själv var  gravrättsinnehavare går det bra att en nära anhörig bokar.

Askgravplats

Askgravplats är ett alternativ för den som vill ha en grav märkt med namn och där gravskötsel ingår i 25 år.

Läs foldern här - spara och skriv ut.

Begravningsavgiften

Vad ingår i begravningsavgiften?

Alla folkbokförda i Sverige har rätt till de tjänster som räknas upp i begravningslagen. Huvudman för begravningsverksamheten är Svenska kyrkans församlingar, förutom i Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman.

För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde ska huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla:

 • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
 • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
 • transporter, från det att huvudmannen övertagit ansvaret till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område
 • kremering
 • lokal för förvaring och visning
 • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Det finns även möjlighet att få dessa tjänster utan kostnad hos en annan huvudman än den där den avlidne var folkbokförd.

Utöver detta finansierar begravningsavgiften alla de olika åtgärder som har ett direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna, till exempel tillhörande administration, nyanläggning av begravningsplatser, skötsel av de allmänna ytorna på begravningsplatser samt vård och bevarande av kulturhistoriskt särskilt värdefulla gravplatser. Även begravningsombudens verksamhet finansieras via begravningsavgiften.

Detta ingår inte i begravningsavgiften

Förutom de tjänster som finansieras med begravningsavgiften tillkommer i de flesta fall ett antal utgifter som de anhöriga själva råder över. Dessa utgifter finansieras inte av begravningsavgiften och kostnaderna varierar från fall till fall. Det som dödsboet eller anhöriga ska bekosta:

 • Kista och svepning och i förekommande fall urna.
 • Transport från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman.
 • Annonsering
 • Kistdekoration. Bårtäcke finns att låna.
 • Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare. Avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet.
 • Minnesstund.
 • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning.
 • Skötsel av gravplats. Att sköta en gravplats innebär i normalfallet att plantera, rensa ogräs, vattna och ta bort vissna blommor, liksom att putsa gräset runt rabatt och gravsten, alternativt om det är en grusgrav att rensa ogräs i grusytan. Gravrättsinnehavaren kan personligen ta hand om gravskötseln eller köpa tjänsten av någon annan, till exempel kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogårdsförvaltningen kan erbjuda olika avtal; från Grundskötsel (trimning och borttagning av vissna snittblommor) till Sommarblomsavtal (plantering, ogräsrensning, vattning, borttagning av vissna blommor).

För beställning av gravskötsel ring 0152-245 03       

om begravning

Skriften Om begravning förklarar hur begravning fungerar i Sverige, vad begravningsavgiften innebär och vad som ingår i begravningsavgiften

Här finns Om begravning på svenska. Öppnas som PDF

Här finns Om begravning på engelska. Öppnas som PDF

Här finns Om begravning på arabiska. Öppnas som PDF

Här finns Om begravning på finska. Öppnas som PDF

Här finns Om begravning på polska . Öppnas som PDF

Här finns Om begravning på bosniska/kroatiska/serbiska . Öppnas som PDF

 

Om begravning på svenska(6) Ladda ner
00:00
Här finns skriften Om begravning på svenska som inläst mp3-fil 

På teckenspråk