Begravning

När en anhörig eller vän går bort blir livet sig aldrig likt. Många och svåra tankar väcks till liv. De seder och bruk vi människor har i samband med en begravning hjälper oss att bearbeta sorgen, se sammanhang och ge trygghet.

Idag finns det ett antal olika möjligheter i valet av begravning. Den enskilde avgör själv efter tro och övertygelse ceremonins utformning.  Ibland har den avlidne redan tidigare angett sina önskemål om begravning  till exempel i ”Mina önskemål” ur broschyren ”Om begravning”, vilket underlättar mycket för de anhöriga vid planeringen.

Sker begravningsgudstjänsten enligt Svenska kyrkans ordning kommer officianten, dvs. prästen, och de efterlevande överens om hur akten utformas, vilken musik som ska spelas och vilka psalmer som ska sjungas.
 
Ska begravningsgudstjänsten ske i annat trossamfunds ordning kommer de anhöriga överens med det trossamfundets officiant om hur akten ska genomföras. Är den avlidne inte med i något trossamfund kan de efterlevande välja en borgerlig begravning. Begravningsbyråerna kan upplysa om borgerliga begravningsförrättare.

Boka begravning
Antingen kan du boka begravning genom en begravningsbyrå eller genom att ringa församlingsexpeditinen på 0152-245 00.

Begravning i kapell eller kyrka
Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö tillhandahåller S:t Petri kapell för begravningsakten. För invånare i församlingen får kapellet användas utan avgift. Kapellet kan användas av alla trosriktningar och för borgerliga begravningar. Begravningar i Svenska kyrkans ordning kan också ske i någon av församlingens kyrkor. Efter begravningsgudstjänsten finns det möjlighet att ha minnesstund/begravningskaffe i Domherren – Kyrkans Hus.

För bokning och information ring 0152-245 00.

Prislista och information om begravningskaffe: Prislista

Församlingens bårtäcken: Bårtäcken

Läs mer om begravning på Svenska kyrkans gemensamma webbplats.
Förslag på psalmer och bibeltexter

Mer om begravningsverksamhet

På Svenska kyrkans arbetsorganisations hemsida kan du läsa mer om begravningsverksamhet: Information om begravningsverksamhet

 

MINA ÖNSKEMÅL - TILL DEN SOM ORDNAR MED MIN BEGRAVNING
Mina önskemål - till den som ordnar med min begravning, som ifyllbar blankett. En möjlighet att berätta för efterlevande hur man tänker sig sin egen begravning. Länken leder till en wordfil som du kan spara ner på din egen dator, fylla i och skriva ut. 

Begravningsavgiften

Vad ingår i begravningsavgiften?

Alla folkbokförda i Sverige har rätt till de tjänster som räknas upp i begravningslagen. Huvudman för begravningsverksamheten är Svenska kyrkans församlingar, förutom i Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman.

För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde ska huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla:

 • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
 • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
 • transporter, från det att huvudmannen övertagit ansvaret till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område
 • kremering
 • lokal för förvaring och visning
 • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Det finns även möjlighet att få dessa tjänster utan kostnad hos en annan huvudman än den där den avlidne var folkbokförd.

Utöver detta finansierar begravningsavgiften alla de olika åtgärder som har ett direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna, till exempel tillhörande administration, nyanläggning av begravningsplatser, skötsel av de allmänna ytorna på begravningsplatser samt vård och bevarande av kulturhistoriskt särskilt värdefulla gravplatser. Även begravningsombudens verksamhet finansieras via begravningsavgiften.

Detta ingår inte i begravningsavgiften

Förutom de tjänster som finansieras med begravningsavgiften tillkommer i de flesta fall ett antal utgifter som de anhöriga själva råder över. Dessa utgifter finansieras inte av begravningsavgiften och kostnaderna varierar från fall till fall. Det som dödsboet eller anhöriga ska bekosta:

 • Kista och svepning och i förekommande fall urna.
 • Transport från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman.
 • Annonsering
 • Kistdekoration. Bårtäcke finns att låna.
 • Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare. Avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet.
 • Minnesstund.
 • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning.
 • Skötsel av gravplats. Att sköta en gravplats innebär i normalfallet att plantera, rensa ogräs, vattna och ta bort vissna blommor, liksom att putsa gräset runt rabatt och gravsten, alternativt om det är en grusgrav att rensa ogräs i grusytan. Gravrättsinnehavaren kan personligen ta hand om gravskötseln eller köpa tjänsten av någon annan, till exempel kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogårdsförvaltningen kan erbjuda olika avtal; från Grundskötsel (trimning och borttagning av vissna snittblommor) till Sommarblomsavtal (plantering, ogräsrensning, vattning, borttagning av vissna blommor).

För beställning av gravskötsel ring 0152-245 03       

om begravning

Skriften Om begravning förklarar hur begravning fungerar i Sverige, vad begravningsavgiften innebär och vad som ingår i begravningsavgiften

Här finns Om begravning på svenska. Öppnas som PDF

Här finns Om begravning på engelska. Öppnas som PDF

Här finns Om begravning på arabiska. Öppnas som PDF

Här finns Om begravning på finska. Öppnas som PDF

Här finns Om begravning på polska . Öppnas som PDF

Här finns Om begravning på bosniska/kroatiska/serbiska . Öppnas som PDF

 

Om begravning på svenska(6)
00:00
Här finns skriften Om begravning på svenska som inläst mp3-fil 

På teckenspråk: