Foto: Miriam Arrebäck

Barnkyrkvärd

För dig som är 4-12 år och vill ha en uppgift i gudstjänsten.

Vill du vara barnkyrkvärd tillsammans med våra kyrkvärdar under högmässan på söndagar? Det kan till exempel innebära att du är med och delar ut psalmböcker, tar upp kollekt eller bär ljus.

Välkommen 10.30, en halvtimme innan gudstjänsten börjar för att få uppgifter och öva.

Vill du veta mer: kontakta kyrkvärd Birgitta Rubenson 070–345 92 51