Foto: Magnus Aronson

Aspö kyrka

Cirka 15 km norr om Strängnäs (väg 55 mot Uppsala) ligger Aspö kyrka. Kyrkan är öppen i samband med gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Fler kan samlas när restriktionerna lättar

Från 1 juli ändras begränsningarna på grund av pandemin. Den här sidan är uppdaterad senast 20 augusti 2021

De äldsta delarna av Aspö kyrka är tornet och den närmaste delen av norrväggen. Dessa partier torde ha byggts vid 1100-talets mitt eller slut. Den stora omvandlingen av kyrkan skedde på 1460-talet.

Kyrkointeriören är nu en av de intressantaste och rikaste på den sörmländska landsbygden. Från medeltiden finns bland annat altarskåp, triumfkrucifix och en dopfunt.

Karta över kyrkogården