Foto: Magnus Aronson

Aspö kyrka

Cirka 15 km norr om Strängnäs (väg 55 mot Uppsala) ligger Aspö kyrka. Kyrkan är öppen i samband med gudstjänster och kyrkliga handlingar.

De äldsta delarna av Aspö kyrka är tornet och den närmaste delen av norrväggen. Dessa partier torde ha byggts vid 1100-talets mitt eller slut. Den stora omvandlingen av kyrkan skedde på 1460-talet.

Kyrkointeriören är nu en av de intressantaste och rikaste på den sörmländska landsbygden. Från medeltiden finns bland annat altarskåp, triumfkrucifix och en dopfunt.