Äldreomsorgen

Vad vill vi?

  • Vi vill finnas till för vårdtagare, närstående och personal i vars och ens livssituation.
  • Vi vill utifrån en helhetssyn på människan visa och svara på hennes andliga och existentiella behov.
  • Vi vill med respekt för andras tros- och livsåskådning erbjuda och förmedla det kristna budskapet i gudstjänst, andakt och själavård.

 

Vad gör vi?

  • Vi håller gudstjänster och andakter.
  • Vi gör besök på avdelningar, gruppboenden och i hemmen.
  • Vårdtagare, anhöriga och personal är välkomna att vända sig till oss för enskilda samtal.
  • Vi anordnar sorgegrupper för dem som mist sin livskamrat. Ibland behöver man hjälp i sitt sorgearbete.
  • Vi samverkar med Strängnäs kommun, primärvården och frivilligorganisationer.

Vi har tystnadsplikt!

 

Gudstjänster på äldreboenden

Isabellagården
Tisdagar udda veckor kl 14.00

Mariagården
Onsdagar udda veckor kl 14.00

Thomasgården
Tisdagar jämna veckor kl 14.00

Kristinagården
Onsdagar jämna veckor kl 14.00

 

 

 

 

För mer information om vårt arbete på Strängnäs äldreboenden:

Ulf Klingowström

Ulf Klingowström

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

Diakon

Mer om Ulf Klingowström

Diakon med inriktning mot vuxna och äldre

Frivilliga medhjälpare:

Isabellagården: Karin F Berntsson,  Desirée Thel

Kristinagården: Ann-Marie Kunkel, Anne Olsson

Mariagården: Margareta Pihlgren                                                           

Thomasgården: Karin F Berntsson