Äldreomsorgen

Läs om vad Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö vill och gör för de äldsta i Strängnäs.

Vad församlingen vill

 • Vi vill finnas till för vårdtagare, närstående och personal i vars och ens livssituation.
 • Vi vill utifrån en helhetssyn på människan visa och svara på hennes andliga och existentiella behov.
 • Vi vill med respekt för andras tros- och livsåskådning erbjuda och förmedla det kristna budskapet i gudstjänst, andakt och själavård.

Vad församlingen gör

 • Håller gudstjänster och andakter.
 • Gör besök på avdelningar, gruppboenden och i hemmen.
 • Vårdtagare, anhöriga och personal är välkomna att vända sig till församlingens diakoner och präster för enskilda samtal.
 • Bjuder in till sorgegrupper för dem som mist sin livskamrat. Ibland behöver man hjälp i sitt sorgearbete.
 • Samverkar med Strängnäs kommun, primärvården och frivilligorganisationer.

Församlingens diakoner och präster har tystnadsplikt.

 

Gudstjänster på äldreboenden

Isabellagården
Torsdagar udda veckor 14.00

Mariagården
Tisdagar udda veckor 14.00

Thomasgården
Tisdagar jämna veckor 14.00

Kristinagården
Onsdagar jämna veckor 14.00

  För mer information om vårt arbete på Strängnäs äldreboenden

 • Ulf Klingowström

  Ulf Klingowström

  Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö

  Diakon

  Mer om Ulf Klingowström

  Diakon med inriktning mot vuxna och äldre