Stiftskansliet Strängnäs
Foto: Pia Andersson

Byggnader

Från 1998 är Strängnäs stift tillbaka i en miljö som använts för stiftets ändamål ända sedan medeltiden.

Stiftskansliet är beläget framför Strängnäs domkyrka i Tryckerihuset och Domkapitelhuset. De båda husen binds samman av Lejonporten.


Tryckerihuset med receptionen

Huset till vänster om Lejonporten är Tryckerihuset. Det byggdes 1794 för domkyrkans tryckeri. 1864 flyttades Roggeborgens bibliotek och kuriosasamling till Tryckerihuset liksom Södermanlands fornminnesförenings samlingar. I slutet av 1960-talet gjordes en omfattande restaurering så att Strängnäs museum kunde inrymmas i huset.


Domkapitelhuset

Huset till höger om Lejonporten kallas för Domkapitelhuset eller Konsistoriehuset. Det byggdes under 1400-talets senare del och har bl a inrymt den gamla katedralskolan där Olaus Petri en gång undervisade. Förändringar av övervåningen utfördes 1667 för att ge konsistoriet kontorslokaler. Vid en ombyggnad i början av 1930-talet fick byggnadens exteriör det utseende den har idag.