Biskopsgården Strängnäs
Foto: Albin Andréasson

Biskopsgården

Biskopsgården byggdes under åren 1648-1650.

Den rosa färgen och krusidullerna kom med den stora yttre renoveringen under biskop Theodor Strömbergs tid.

Fram till 1882 såg Biskopsgården inte ut som idag, utan var ett rakt vitkalkat hus med små fönster och branta gavlar.

Tidigare hade biskoparna bott på Tynnelsö, i Roggeborgen, Lyktan och Paulinska huset.

Det var Johannes Matthiae, en av stormaktstidens mest framstående biskopar som ville ha en ståndsmässig bostad. Han hade varit drottning Kristinas lärare och hade gott om pengar.