Foto: Doris Nyström

Ursvikens Kyrkokör

Ursvikens kyrkokör är en blandad kör, vars huvudsakliga uppgift är att medverka i församlingens gudstjänster. Alla är varmt välkomna.

Den 27 maj 1946 var tjugotvå personer samlade i Klockhoffska hemmet i Ursviken. Anledningen till sammankomsen var "dels att inöva en lämplig sång för den stundande Pingstdagens högmässa, samt om så ansågs lämpligt, bilda en fast kyrkokör för Ursvikens kapell."
Initiativtagare till detta var dåvarande kantorn Brynolf Bäckman och folkskolläraren C.W. Lindström.

Sagt och gjort, Ursvikens kyrkokör bildades. En styrelse valdes som kom att bestå av "fruarna Lotta Wikström och  Henny Nygren, samt herrar C.W. Lindström, Paul Stenmark, Brynolf Bäckman och Åke Hoferberg". Körens förste dirigent var kantor Brynolf Bäckman.

De ursprungliga tjugotvå medlemmarna utökades under det första verksamhetsåret till trettionio. Stommen i kören utgjordes av sångare från Clemensnäs DUF-kör, en kör som var verksam från 1924 till början av 1960-talet.

I skrivandes stund har kören tjugoen medlemmar, jämnt fördelade på fyra stämmor, och leds sedan 1994 av församlingens kantor Lars Hedlund.

Vanligtvis träffas kören varje torsdagskväll mellan klockan 19.00 och 21.00 för övning. Det blir ungefär tjugo övningstillfällen per termin. Körens huvudsakliga uppgift är att berika församlingens gudstjänster med sin sång - även till psalmsången. Detta sker vid ungefär tio tillfällen per år. Dessutom medverkar kören vid olika musikarrangemang i församlingen.

Varför sjunger man i en kyrkokör?

I Sverige finns ungefär 80.000 vuxna körsångare. Lägg därtill alla barnkörsångare. (Sång är faktiskt Sveriges näst största folkrörelse, efter idrotten.)
Hur kommer det sig att en grupp människor vill träffas varje vecka för att sjunga?

Att det är roligt och välgörande för kropp och själ att sjunga är naturligtvis en av de grundläggande förklaringarna, men den är lite för enkel.
Som vi ser det finns det två viktiga skäl till att sjunga i en kyrkokör:

Uppgiften:
Att medverka i gudstjänsten, vara med och skapa andakt, att med sångtexterna och musiken hjälpa människor att uppfatta det tilltal från Gud som vi möter i en gudstjänst.
Det är något alldels unikt med en kyrkokör.

Glädjen:
Glädjen att genom körarbetet få leva med i gudstjänsten och i kyrkoårets förunderliga pedagogik. Från adventstiden genom julen och påsken fram till domssöndagen.
Glädjen över att få arbeta med sånger, både musikaliskt och textmässigt, och där göra upptäckter som genom sångtexten tar tag i en.
Glädjen över gemenskapen i det arbetslag som kören utgör, den viktiga sociala gemenskapen. Slitet med sångerna, skratten, samtalen vid den obligatoriska fikapausen - Vi har det helt enkelt väldigt trevligt tillsammans.

Kanske kan man sammanfatta allt i Anders Nybergs ord:

"För mig finns inget vackrare i musikens värld
än när en skara människor tillsammans och från hjärtat
- från ett och samma hjärta- brister ut i sång.

Då varje röst finner sin egen roll och identitet
genom att förlora sig i den större klangen och spegla den.
För mig finns inget vackrare överhuvudtaget.
Ty det är sinnebilden av det vi alla ytterst längtar efter;
Enheten.
Glädjen.
Skönheten.
Kärleken.
Det är platsen där himlen landar.

Välkommen till Ursvikens kyrkokör.

Här kan du läsa körens stadgar.

Kontaktpersoner för Ursvikens kyrkokör

Körledare
Lars Hedlund
0910 - 70 81 29
lars.hedlund@svenskakyrkan.se

Ordförande
Nils Renström
0910 - 350 36
070 - 567 56 06
nilsrenstrom@hotmail.com