Tro & vetenskap

Är du intresserad av existentiella frågor som rör tro och vetande? Välkommen till Ursvikens kyrka.

Det spelar ingen roll var du bor eller vad du tror på - människans eviga frågor om sanning och mening kommer ingen av oss undan och det enda som krävs från din sida är ett öppet och nyfiket sinnelag inför att utforska livets stora existentiella frågor tillsammans med andra.

Samtalsledare är kyrkoherde Markus Ahlstrand.

Kommande träffar

9 april

28 maj