Ständig reformation i kyrkan

-Reformation handlar om att vi ständigt måste återupptäcka det centrala - evangeliet - i varje ny tid.

Karin Johannesson, som är lektor och docent i religionsfilosofi samt studierektor med pedagogisk inriktning vid teologiska institutionen i Uppsala, talade om medr än 500 år av reformation under den ekumeniska veckan i mitten av oktober i S:t Örjans församling.
-Vi säger i Svenska kyrkan att reformationen har pågått i 500 år, men jag utgår ifrån att den har pågått mycket längre än så för att kyrkans normaltillstånd är ju att befinna sig i refomation. Hon försöker odla vanan att tala om reformationen i obestämd form. 
-På så sätt vill jag påminna mig själv och andra om att reformationen inte är en avgränsad tidsperiod eller ett enhetligt skeende.

slagträ i debatter

Hon hävdar i en intervju på Luelå stifts hemsida at det som ibland beskrivs som "den dagliga omvändelsen" lika gärna kan kallas för "den dagliga reformationen"...
-Det finns en fara i att vi helst lyfter fram behovet av ständig reformation när vi möter dem som inte vill förändra på samma sätt som vi. Då blir talet om ständig reformation ett slagträ i debatter med våra meningsmotståndare.
...och att den ständiga reformationen inte bara berör kyrnan som gemenskap. 
-Det är viktigt att vi inte glömmer bort att den ständiga reformationen också berör mig och mitt vardagsliv, säger hon i samma intervju.

Fem nutida rum

Karin Johannesson, som beskriver Martin Luther med orden iflytelserik, hängiven och produktiv, har skrivit flera böcker om den store reformatorn.
I boken Reformation i fem rum  har hon valt ut fem nutida rum - Omklädningsrummet, väntrummet, seminarierummet, vardagsrummet och kyrkorummet - för mänskliga erfarenheter av missnöje, ångest, tro, kärlke och hopp.
"Jag vill berätta om Martin Luther på ett sätt som är begripligt också för oss som inte kan hans morgonbön utantill", skriver hon i förordet.
Hon konstaterar också att när det vill sig väl berör den reformationshistoria, som hon vill dela med sig av, hela världen.

Tänka teologi

Universitetslektorn, som är född 1970, blev prästvigd 2010 i Karlstads stift och ett av hennes fritidsintressen är att tänka teologi.
Hon brinner för många saker, men tre frågor ligger henne varmast om hjärtat:

  • Hur kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar för en levande och livgivande förkunnelse?
  • Hur kan vi skapa goda förutsättningar för existentiellt engagerade samtal om de livsfrågor som vi männsikor delar med varandra?
  • Hur kan vi utbilda och fortbilda försmalingsmedarbetare - ideella, anställda och förtroendevalda - på ett inspirerande och kunsiapsgivande sätt?

                                        P-O Sjödin, Skellefteå Pastorat