Foto: P-O Sjödin

Romer får hjälp på hemmaplan

Den nybildade föreningen Netus Vänner i Skellefteå har startat ett projekt för att hjälpa romerna i byn Netus i Rumänien.

-Jag tror att ska man förändra något på lång sikt så måste man förändra det på plats, säger LP-pastorn Peter "Peppe" Eriksson.
Sex skelleftebor besökte Netus hösten 2016 och de fick då se att många av de romska tiggarna i Skellefteå lever i misär i sin hemby.
-De flesta för en kamp för tillvaron. Två av familjerna har det otroligt dåligt, berättade Anders Lundmark, församlingsvärd i S:t Örjans församling, vid hemkomsten.
De fick också träffa och lära känna Ligia Englöf som jobbar med romska barn i Rumänien.
-Vi fick se vilket fantastiskt arbete hon gör för de romska barnen, berättar Peppe.

Hjälp på plats

Nu har fyra av Rumänienresenärerna bildat föreningen Netus Vänner i ett försök att hjälpa romerna på plats.
-De flesta av romerna i Skellefteå har varit här i snart fyra år utan att ha fått det bättre. De får inte lika mycket i sina muggar längre och det blir bara mer och mer av utanförskap, säger Peppe.
Den nybildade föreningen har därför inlett ett samarbete med Ligia Englöf och organisationen Metro Ministries Rumänien.
Svenska kyrkan i Skellefteå stöttar, tillsammans med ett antal andra församlingar och privatpersoner i Skellefteå, projektet.

Kristen organisation

Metro Ministries Rumänien är en kristen och ideell organisation som arbetar med romska barn och familjer i Rumänien sedan 1990.
-Vi erbjuder bland annat förskola, hjälp med läxläsning samt olika barn- och familjeprojekt i flera byar och sedan i mars jobbar vi även i Netus, berättar Ligia.
Organisationens mål är att hjälpa romerna att integreras i det rumänska samhället genom utbildning och socialt stöd.
-Många romska föräldrar kan inte läsa eller skriva och de ser inte värdet av utbildning. Det gör att många av de romska barnen hoppar av skolan och utan utbidlning är det svår att få dig ett jobb.

Lär om livet

Ligia, som jobbar heltid med projektet sedan 1993, föreläste om organisationen och romerna inför ett 30-tal åhörare vid sitt besök i Mobackenkyrkan i Skellefteå.
-Vi ser hur värdefullt det är med utbildning. Barnen lär sig om livet och det ger hopp om att kunna växa upp med en dröm som kan bli verklighet. Jag tror att det här är ett bra sätt att börja bygga ett samhälle på, säger Ligia.
-Vi hoppas att den här föreläsningen har skapat ett intresse för att hjälpa romerna på plats i Rumänien, säger Peppe.
De övriga två i föreningen Netus Vänner är Roland Åkerström och Elisabeth Hultgren.