S.t Örjans församling vid havet 20 km utanför Skellefteå, jobbar just nu med att förnya sin hemsida. Sidorna kommer att fyllas på med mer information under höstterminen.
Foto: Ola Johansson

Om församlingen

Här är alla lika välkomna att ta del av och bidra till vår verksamhet.

S:t Örjans församling består av de två orterna Ursviken och Skelleftehamn. Här bor cirka 7200 människor varav cirka 4 800 är medlemmar i församlingen. Ursviken som är den något större orten har relativt få arbetsplatser och därför fler som pendlar från än till orten. I Skelleftehamn är det tvärtom. Här finns många arbetsplatser, med Rönnskärsverken som den klart största, och många som pendlar till orten.

Byar som vuxit samman
Församlingen bildades 1961. Tidigare var Skelleftehamn en del av Skellefteå Stadsförsamling medan Ursviken tillhörde Skellefteå Landsförsamling. Ursvikens samhälle består av ett antal byar (Furunäs, Klemensnäs, Inre Ursviken och Yttre Ursviken) som vuxit samman. Landsbygdskaraktären är i idag ett minne blott. Idag består det vidsträckta samhället av nästan uteslutande villor och radhus.

Ett typiskt brukssamhälle
Skelleftehamn är ett samhälle som till stora delar är uppbyggt av Boliden AB i samband med att Rönnskärsverken etablerades under 1930-talet. Det var under några decennier ett typiskt brukssamhälle där det fanns särskilda hus för tjänstemän och arbetare. S:t Örjans kyrka och prästbostaden, sedermera kyrkoherdebostaden, (och numera avyttrad) är placerad i de gamla tjänstemannakvarteren. 

Miljön har förbättrats avsevärt
Miljön kring Skelleftehamn och Rönnskärsverken har förbättrats avsevärt de senaste åren. I Skelleftehamn finns ett rikt utbud av samhällsservice med bl.a. ett flertal restauranger/pizzerior, en mataffärer, café, biograf och badhus. Inom församlingens gränser finns många fritidshus som gör att antalet boende ökar på sommaren.

Åldersstruktur
S:t Örjans församling tillhör den del av kommunen med lägst snittålder. Det bor många barnfamiljer här, i synnerhet i Ursviken. De senaste åren har det fötts ungefär dubbelt så många barn i Ursviken som i Skelleftehamn. Cirka 2000 av invånarna i församlingen är barn (0-18 år), medan det bor förhållandevis få pensionärer här.

Skolor
De allra flesta av barnen som bor här går i skola inom församlingens gränser till dess att de börjar gymnasiet, då de åker in till Skellefteå.
Det finns en friskola med kristen profil, Bruksskolan, för förskoleklass till och med årskurs fem. Huvudmän för dessa är pingstförsamlingarna i Ursviken och Skellefteå.

Föreningar
Inom församlingen finns ett rikt föreningsliv. Idrottsföreningarna dominerar stort i antal, men det finns också politiska föreningar, kulturföreningar, föräldraföreningar, pensionärsföreningar mm.
Församlingen samarbetar med flera av föreningarna, främst genom FRIS-grupperna i Skelleftehamn och Ursviken.

Samverkan med EFS i Ursviken
S:t Örjans församling har ingått ett samverkansavtal med EFS Missionsförening i Ursviken och ser det som ett viktigt och angeläget samarbete.

Andra kristna församlingar och organisationer
I Skelleftehamn och Ursviken är tre frikyrkor verksamma, Brukskyrkan (Pingstförsamlingen) i Ursviken, Frälsningsarmén i Skelleftehamn och S:t Andreas i Ursviken som tillhör Evangelisk-lutherska bekännelsekyrkan. Församlingen samverkar ekumeniskt med Brukskyrkan och Frälsningsarmén. Församlingen stöder också Skellefteå stadsmission.

Vår församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är det grundläggande måldokumentet för församlingen och en slags presentation av, eller identitetshandling för församlingen. Den används som grund för vår verksamhetsplan och vår budget. Denna instruktion är framtagen med tidsperspektivet upp till fem år och ska då senast omarbetas.

Här kan du ladda hem vår församlingsinstruktion.