Musik

Musiken berör, återspeglar stämningar och skapar samhörighet.

Musiken i kyrkan är en del av ett nationellt kulturarv och samtidigt en del av den kristna förkunnelsen.

Vid våra gudstjänster, musikgudstjänster, konserter och förrättningar,
i körverksamhet och musikverksamhet med barn och unga är musiken en central del av församlingarnas uppdrag.
Läs mer här om våra gudstjänster.

Körverksamhet

I vår församling finns idag fyra vuxenkörer och fyra barnkörer. Sammanlagt är det ungefär 130 människor som sjunger i våra körer.
Körmusik är inte bara berikande av våra gudstjänster och konserter
- även själva körövningen fyller en viktig funktion i körsångarnas liv.
Att komma till övningen varje vecka har blivit en självklarhet, och personer med olika problem kan vittna om att de mår bättre efter att ha sjungit.
Här kan du titta närmare på våra körer.

 

 

kompgrupper

I vår församling har vi kompgrupper som träffas regelbundet för att umgås och spela tillsammans. Församlingens mål är att skapa kompgrupper som regelbundet medverkar i våra olika gudstjänster.
Läs mer om våra kompgrupper.

 

 

Konserter

Vi erbjuder även olika slags konserter i församlingen. En del producerar vi själva - psalmtoppen, orgel- och körkonserter, och andra hyr vi in musiker för.
Välkommen att höra av dig om du vill bidra med musik vid något tillfälle.

Undervisning

Är du intresserad av att du eller ditt barn ska få lära sig piano eller orgel? Då är du välkommen att höra av dig till Lars för att få lektioner. Vi kan även erbjuda sånglektioner. Allt detta är gratis.

Sensus

Anna-Lena Lund

Skellefteå S:t Örjans församling

EFS Musiker