Foto: Per-Olof Sjödin

Mångkulturell mötesplats

S:t Örjans församling har startat ett projekt för att underlätta integrationen för utlandsfödda. -Projektet är ett samarbete med Änkans skärv, berättar diakonen Ellenor Eklund.

Syftet med integrationsprojektet är att underlätta integrationen för alla utlandsfödda - asylsökande, nysvenskar och papperslösa - i Skelleftehamn och Ursviken.
-Målsättningen med projektet är att motverka utsatthet, utanförskap och främlingsfientlighet, säger Ellenor Eklund. Malin Renström, som är projektanställd på tio timmar i veckan, berättar att samarbetsprojektet också har ett antal delmål.
-Vi vill sänka osynliga trösklar, skapa en miljö som öppnar för möten och samtal, ge möjlighet till ideellt engagemang för församlingsbor samt möjliggöra en naturlig och positiv kontakt med församlingen och dess medarbetare, förklarar hon.

Änkans skärv

Det ettåriga itegrationsprojektet har fått pengar från församlingen och Luelå stift. 
-Änkans skärv finns främst med i det praktiska arbetet, berättar Ellenor.
Varje torsdag mellan klockan 12.00 och 14.00 möter ideella medarbetare upp i café Knutens lokaler i S:t Örjansgården.
-Varannan torsdag - jämna veckor - mellan klockan 17.00 och 19.00 har vi ett kvällscafé också. Vi kallar det för Världens Mötesplats. Det är, som Rune Forsmark från Änkans skärv uttrycker det, fun, fika och fellowship som gäller, berättar Malin.

mångkulturellt

Den mångkulturella mötesplatsen för alla åldrar har hittills lockat omkring ett 40-tal besökare per kväll. 
-Det syns att kännedomen om caféet sprids från mun till mun, säger Ellenor.
Tanken är att gästerna, om de vill, får bidra med någonting till kvällarna.
-En utlandsfödd, som är jätteduktig på att fotografera, visade ett bildspel en kväll och en annan utlandsfödd bjöd på kakor från sitt hemland en annan kväll, berättar Malin.

tänder ljus

Cafékvällarna avslutas alltid med gemensam sång och spontana berättelser i S:t Örjanssalen.
-Både barn och vuxna får tända ett ljus för de länder som representeras och så ber vi för det landet tillsammans, berättar Ellenor.
-Alla håller varandra i handen. Det är en stark upplevelse, tillägger Malin.
Viktiga delar i integrationeprojektet är också kökspersonalen i församlingsgården och de ideella medlemmarna.

två cafévärdar

Det är ideella medarbetare som har drivit på församlingen att göra någonting för de utlandsfödda. 
-Engagemanget kommer från de ideella krafterna. Många brinner för det här. Det är jätteroligt, säger Ellenor.
Två ideella cafévärdar erbjuder till exempel svenskaundervisning på dagcaféet på torsdagar.
-Projektet handlar ju om integration och det är ju väldigt svårt att känna att man tillhör någonting om man inte kan språket, påpekar Ellenor.

fem ledord

Malin Renström tycker att församlingens fem ledord - delaktighet, glädje, hängivenhet, gemenskap och växande - beskriver arbetet med integration på ett bra sätt.
-Vår ambition är ju att de utlandsfödda ska känna sig välkomna in i församlingslivet överhuvudtaget, säger hon.
Christa Zaza, en kommunanställd församlingspedagog från Syrien, kommer dessutom att jobba två dagar i veckan i projektet. 
-Det blir en fantastisk tillgång för oss, avslutar Malin.

                                                                    P-O Sjödin