Lyssna till våra gudstjänster

Här kan du i efterhand lyssna till inspelningar av våra gudstjänster.

Vi försöker att i möjligaste mån spela in och här lägga ut våra gudstjänster på söndag eftermiddag, men ibland kan det dröja längre innan de läggs ut. 
Ljudkvalitén är inte alltid den bästa, men vi hoppas att ni ändå vill lyssna på hela vår gudstjänst.

Om ni har några funderingar kring gudstjänsten så är ni välkomna att kontakta oss.
storjan.forsamling@svenskakyrkan.se 

Vill du lägga en kollekt?
Då är du välkommen att swisha oss.
Märk betalningen med ”Kollekt” och söndagens datum.

123 264 82 10 Skelleftehamn

123 345 75 61 Ursviken