Kustblandning
Foto: Rune Åström

Kustblandning

Kustblandning är en damkör som har som sin huvudsakliga uppgift att medverka vid församlingens gudstjänster.

Hösten 1996 startade dåvarande organisten Gunnar Björkvall en nybörjarkör. Till första övningen kom ett tiotal damer, och tre herrar. Av någon anledning så försvann herrarna efter några månader, och kören har sedan dess varit en renodlad damkör. Dock tycker vi inte att den längre förtjänar epitetet "nybörjarkör". Idag sjunger Kustblandning i huvudsak trestämmiga sånger.
Ledare för kören har varit nämnde Gunnar Björkvall, under åren 1996 - 1997, Helena Nygaard 1997-1998, och sedan dess har kören letts av Lars Hedlund.

Kören medverkar vid församlingens olika gudstjänster och konserter, men håller också egna musikcaféer och konserter. Man har bland annat sjungit musik av ABBA, olika film- och musikalmusik, och håller just nu på med ett program bestående av Hasse & Tages sånger. Ett musikcafé planeras till slutet av januari 2012.

Till varje höstterminsstart brukar kören göra en utfärd med övernattning. De har exempelvis besökt  spaanläggningen Källan i Åmliden, vilket var mycket uppskattat av alla. Ibland gör de även utfärder på våren, till exempel har de besökt Höga Kusten.

En normal övning brukar starta klockan nitton med en uppsjungning, och därefter går man igenom det kommande programmet med dess sånger. Ungefär vid kvart i åtta så tar man en kaffepaus, och därefter fortsätter övningen.
De gånger kören sjunger vid en gudstjänst, så träffas man en timme innan för en sista övning av dagens sånger, och genomgång av gudstjänstens psalmer och mässmusik.
Vid ett par tillfällen per år så medverkar man vid de traditionsenliga advents- och vårkonserterna.
Man medverkar då med ett par egna sånger, och deltar i den gemensamma körens framträdande.
De gemensamma sångerna brukar då tillhöra standardrepertoaren: Otto Olssons "Advent", och Waldemar Åhléns "Sommarpsalm", för att nämna ett par.
Man brukar också ha en jul- och våravslutning, då man äter något gott tillsammans och gör några andra aktiviteter.

Kören är en egen förening, och får som sådan ett årligt bidrag av församlingen.
Styrelsen består idag av:

  • Mona Olofsson, ordförande
  • Therese Nyström, vice ordförande
  • Susanne Lundqvist, kassör
  • Christina Hellström, sekreterare
  • Monica Fjällström, ledamot
  • Lars Hedlund, körledare
  • Inez Lundström, suppleant
  • Gunni Pettersson, revisor
  • Ellinor Stenlund, revisorsuppleant
  • Carina Tjärnqvist, valberedning

Kören har även ett musikutskott som träffas för att utse vilka sånger som ska sjungas.

Du är varmt välkommen att sjunga tillsammans med oss.
Tveka inte att ta kontakt med oss.
Om du är kvinna, vill säga. 
;)