Foto: Ola Johansson

Kontakta oss / Om församlingen

Här hittar ni kontaktuppgifter till oss och lite allmän information om församlingen.

S:t Örjans församling består av de två orterna Ursviken och Skelleftehamn. Här bor cirka 7200 människor varav cirka 4 800 är medlemmar i församlingen. Ursviken - som är den något större orten - har relativt få arbetsplatser och därför fler som pendlar från än till orten. I Skelleftehamn är det tvärtom. Här finns många arbetsplatser, med Rönnskärsverken som den klart största, och många som pendlar till orten.

Foto: Ola Johansson

Byar som vuxit samman

Församlingen bildades 1961. Tidigare var Skelleftehamn en del av Skellefteå Stadsförsamling medan Ursviken tillhörde Skellefteå Landsförsamling. Ursvikens samhälle består av ett antal byar (Furunäs, Klemensnäs, Inre Ursviken och Yttre Ursviken) som vuxit samman. Landsbygdskaraktären är idag ett minne blott. Idag består det vidsträckta samhället av nästan uteslutande villor och radhus.

Ett typiskt brukssamhälle

Miljön har förbättrats avsevärt.

Skelleftehamn är ett samhälle som till stora delar är uppbyggt av Boliden AB i samband med att Rönnskärsverken etablerades under 1930-talet. Det var under några decennier ett typiskt brukssamhälle där det fanns särskilda hus för tjänstemän och arbetare. S:t Örjans kyrka och prästbostaden, sedermera kyrkoherdebostaden, är placerad i de gamla tjänstemannakvarteren.

Miljön kring Skelleftehamn och Rönnskärsverken har förbättrats avsevärt de senaste åren. I Skelleftehamn finns ett rikt utbud av samhällsservice med bl.a. ett flertal restauranger/pizzerior, mataffär, servicebutik, caféer, biograf och badhus. Inom församlingens gränser finns många fritidshus som gör att antalet boende ökar på sommaren.

Åldersstruktur

S:t Örjans församling tillhör den del av kommunen med lägst snittålder. Det bor många barnfamiljer här, i synnerhet i Ursviken. De senaste åren har det fötts cirka dubbelt så många barn i Ursviken som i Skelleftehamn. Cirka 2000 av invånarna i församlingen är barn (0-18 år), medan det bor förhållandevis få pensionärer här. 

Foto: Ola Johansson

Skolor

De allra flesta av barnen som bor här går i skola inom församlingen gränser till dess att de börjar gymnasiet, då de åker in till Skellefteå. Det finns en friskola med kristen profil, Bruksskolan, för förskoleklass till och med årskurs fem. Huvudmän för dessa är pingstförsamlingarna i Ursviken och Skellefteå.

Föreningar

Inom församlingen finns ett rikt föreningsliv. Idrottsföreningarna dominerar stor i antal, men det finns också pilitiska föreningar, kulturföreningar, föräldraföreningar, pensionärsföreningar med mera. Församlingen samarbetar med flera av föreningarna, främst genom FRIS-grupperna i Skelleftehamn och Ursviken.

Samverkan med EFS i Ursviken

S:t Örjans församling har ingått ett samverkansavtal med EFS Missionsförening i Ursviken och ser det som ett viktig och angeläget samarbete.

Andra kristna församlingar och organistationer

I Skelleftehamn och Ursviken är tre frikyrkor verksamma, Brukskyrkan (Pingstförsamlingen) i Ursviken, Frälsningsarmén i Skelleftehamn och S:t Andreas (som tillhör Evangelisk-Lutherska bekännelsekyrkan) i Ursviken. församlingen samverkar ekumeniskt med Brukskyrkan och Frälsningsarmén. Församlingen stöder också Skellefteå stadsmission.