Julbönen en fin samling

Julbönen blir allt populärare, medan julottan lockar färre till kyrkorna. -Julbönen har blivit en väldigt fin samling för hela famlijen, säger kyrkoherde Mats Lindberg.

den traditionella julottan har länge varit den dominerande julgudstjänsten i svenska kyrkan och enligt 1686 års kyrkolag ska julottan börja klockan 06.00 på juldagsmorgonen.
-Julottan har säkert firats så länge som det har funnits en kyrka i församlingen och nu är det 105 år sedan den första kyrkan - sjömanskapellet i Ursviken - byggdes.
Gudstjänsten samlade omkring 70% av befolkningen vid 1900-talets början, men den har sedan dess tappat mark till övriga julgudstjänster. 
Julottan har varit en stor gudstjänst under en lång tid, men numera har julbönen fått en mycket starkare plats på många håll.

familjeinriktad

Församlingen firar julbön klockan 10.00 i Ursvikens kyrka och klockan 12.00 i S:t Örjans kyrka.
-Båda samlar väldigt bra med folk. Det har också blivit lite hemvändarstuk över julbönen och jag tror att många tycker att det är ganska skönt att få gå iväg en stund under julafton för att stanna av vid julbudskapet. 
Julottan är en speciell gudstjänst i handboken med en tydlig form medan julbönens utformning kan se ganska olika ut.
-Julbönen är också oftast mer famlijeinriktad med sång, julevangeliet, samling vid krubban och ibland julspel. 

öppet julfirande

I Skelleftehamn fortsätter julfirandet på julafton med en gemenskapsjul i S:t Örjansgården.
-Det är ett öppet julfirande för alla och det har visat sig fylla ett behov. Den stora målgruppen är alla som vill ha en möjlighet att få fira tillsammans med några andra.
Under firandet blir det en enkel julmåltid, lekar, musik, andakt och kanske ett besök av jultomten.
-Vi brukar ha julklappsutdelning till barnen.

ljus och musik

Den tredje stora julgudstjänsten på många håll är julnattsmässan eller midnattsmässan på julnatten. Gudstjänsten, som markerar övergången från advent till jul, är vanligast i den romersk-katolska kyrkan.
-Den har periodvis firats i församlingen, men det gör vi inte nu.
Julen är en i grunden glad och hoppfull tid där kyrkorna fylls av både ljus och musik. Det hoppfulla är ju att vi påm,inns om att Jesus föddes, alltså att Gud själv föddes till människa, kom nära människan och gav henne möjlighet till frälsning.

                                   P-O Sjödin, Skellefteå pastorat