Hör & Häpna

En barnkör i samverkan med EFS Ursviken för årskurserna 0 - 2.

Hör & Häpna träffas i Ursvikens kyrka måndagar kl. 18.00 jämna veckor.
Ledare: Anna-Lena Lund.