Foto: PO Sjödin

Guldfynd i bokhyllor

-Vi kan ha väldigt mycket nytta av de gamla andaktsförfattarna för att hålla kyrkan frisk och levande, säger prästen och författaren Hakon Långström från Åkersberga i Stockholm.

Hakon Långström, som är utbildad civilingenjör i kemi och som blev prästvigd 1994, har bland annat varit domprost och kyrkoherde i Stockholms domkyrkoförsamling. Efter sin pesionering har han, som också är ersättare i svenska kyrkan söverklagandenämnd, varit tillförordnad kyrkoherde i många församlingar och pastorat i samband med kyrkoherdeskiften.
-Jag var tillförordnad kyrkoherde i skellefteå landsförsamling 2011, berättar han.
Det sista längre uppdraget som tillförordnande kyrkoherde i Österåkers pastorat i Stockholm, avslutades vid årsskiftet.
-Nu har jag bara, som jag brukar säga, lösviktsförsäljning. En söndag här och en söndag där, med det är också väldigt roligt.

Viktigt andaktsliv

Prästen och författaren anlitas ofta som predikant, föredragshållare och retreatledare och i slutet av maj höll han i ett seminarium på temat Få kraft att bygga med återvunnet guld i S:t Örjansgården i Skelleftehamn.
-Seminariet handlade om det viktiga andaktslivet och att vi faktiskt kan lära oss mycket av de gamla andaktsförfattarna.
Titeln hade han så klart satt med tanke på närheten till Rönnskärsverken.
-Om verken kan återvinna guld ur telefoner, så kan vi återvinna guld ut de gamla författarna. Men vi behöver de nya också.

språket ett hinder

Hakon Långström hävdar med bestämdhet att det finns mycket guld att utvinna ur de gamla författarnas verk, men att guldet behöver renas och återvinnas.
-Det gamla språket med långa och krångliga meningar är ofta ett hinder.
Han har därför själv jobbat en hel del med att försöka nyöversätta en del gamla andakter av bland annat den tyske prästen Magnus Friedrich Roos som levde på 1700-talet.
-Den översättning vi har idag är lika gammal som jag - 72 år - och det är en stötesten för folk.

31 betraktelser

Han försökte först modernisera den senaste översättningen till svenska, men det gick inte så bra.
-Jag gick då tillbaka till den gamla 1700-talstyskan och gjorde en ny översättning till modern svenska och det var mycket lättare. Mycket märkligt!
Boken Med doft av salighet innehåller 31 betraktelser av Roos med fokus på vad treenig Gud gjort och vill göra samt på hur vi ska leva i Jesu efterföljd.
-Jag pratade också om Rosenius och Luther under seminariet.

Levande kyrka

Hakon Långström är medveten om de problem, till exempel allt färre medlemmar, som svenska kyrkan brottas med idag och han tror att modernisera gamla böcker kan vara ett bidrag till att försöka hålla kyrkan frisk och levande.
-Dagens människor vill ha rejäla saker. De vill ha rejäl mat som är nyttig och ine hopblandad med en ,massa främmande ämnen.
Han återkommer till jämförelsen med återvinningen av guld.
-När man renar guld så måste man få bort en hel del slagg och då är det här ett sätt, men det finns ju många andra sätt att jobba med det här också.

Pingstens budskap

Seminariet i Skelleftehamn ingick i församlingens omskrivna Pingstkonferens med Oasrörelsen.
-Oasrörelsen brukar kalla på mig för att hålla ett seminarium eller en predikan ibland. Och det hör jag väldigt gärna. Det finns så mycket gott i den rörelse.
Han poängterar att konferenser handlade om pingstens budskap, Guds ord och den helige Ande och ingenting annat.
-Det var det som jag koncentrerade mig på och det var det som de andra föredragshållarna också talade om, avslutar Hakon Långström.

P-O Sjödin, Skellefteå pastorat