Gudstjänstmusiköversyn

Bara att klicka sig fram och titta på de olika förslagen.

Här följer de olika förslag som finns för advents- och julserien.
Jag har nu tagit med alla moment som finns med - åtminstone musikaliskt sett. Sedan om vi ska använda oss av alla moment är en fråga vi får prata om när vi träffas.
Ha så kul!
Lars

 1. Psalm
 2. Inledningsord
 3. Bön om förlåtelse
 4. Förlåtelseord
 5. Tackbön
 6. Kristusrop
  Serie A:  030-031  032-033  034-035
  Serie B:  142
  Serie C:  236  237
  Serie D:  282
  Serie E:  308
 7. Ära   (Kan utgå under adventstiden.)
  Serie A:  042  (Hör ihop med 043-044-045.) 
                 054  (Hör ihop med 055.)
                 062  (Hör ihop med 063-064.)
                 072  (Hör ihop med 073.)
  Serie B:  143  (Hör ihop med 144-145-146.)
  Serie C:  239
  Serie D:  284  (Hör ihop med 285.)
  Serie E:  309  (Hör ihop med 310.)
 8. Lovsång   (Kan utgå under adventstiden.)
  (Se punkt 7. Ära.)
 9. Barnens minut
 10. Dagens bön
 11. Gammaltestamentlig text
 12. Episteltext
 13. Psalm
 14. Evangelietext
 15. Halleluja
  342  343
 16. Predikan
 17. Trosbekännelse
 18. Kyrkans förbön
 19. Psalm
 20. Lovsägelsens inledning
  Serie A:  077
  Serie B:  150
  Serie C:  243
  Serie D:  289
  Serie E:  314-315
 21. Prefation
  Serie A:  078 -> 079 -> 083   (Under adventstiden.)
                 078 -> 082 -> 083   (Under jultiden.)
                 078 -> 085 -> 083   (Under trettondagstiden.)
  Serie B:  151/152 -> 153 -> 164/165   (Under adventstiden.)
                 151/152 -> 158 -> 164/165   (Under jultiden.)
                 151/152 -> 163 -> 164/165   (Under trettondagstiden.)
  Serie C:  244 -> 245 -> 249   (Under adventstiden.)
                 244 -> 248 -> 249   (Under jultiden.)
  Serie D:  290-291
                 292-293
                 294
  Serie E:  314-315
                 316-317
 22. Helig
  Serie A:  124
  Serie B:  226
  Serie C:  272
  Serie D:  296-297
  Serie E:  318-319
 23. Instiftelseord
 24. Herrens bön
 25. Brödsbrytelsen
 26. Herrens frid
 27. O Guds Lamm
  Serie A:  129
  Serie B:  228
  Serie C:  274
  Serie D:  299  300
  Serie E:  321
 28. Måltiden
 29. Tackbön
 30. Psalm
 31. Lovprisning  (Kan utgå under adventstiden.)
  Serie A:  134
  Serie B:  230
  Serie C:  276
  Serie D:  302
  Serie E:  323
 32. Välsignelse
 33. Församlingssvar - Amen
  Serie A:  137
  Serie B:  231
  Serie C:  277
  Serie D:  303
  Serie E:  324
 34. Postludium
 35. Sändningsord