Gravskötsel

Våra avtal om gravskötsel gäller för ett år i taget.

Hos oss kan du teckan avtal om gravskötsel. Avtalen gäller för ett år i taget, och behöver inte förnyas från år till år.

Uppsägning av avtal för gravskötsel skall göras före årets slut.
Kontakta oss för hjälp.
Tack på förhand.