Foto: Ola Johansson

Gravrättsinnehavare och anhöriga

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen ”Kontakta pastorsexpiditionen” i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare.

För att gravböckerna skall bli ordentligt uppdaterade vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något om anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med anhöriga finns det risk för att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.


Hör gärna av dig.