Foto: Ola Johansson

Gravalternativ

Om ni ska välja en ny grav är det viktigt att ta god tid på sig och fundera igenom olika alternativ och önskemål.

För många är graven en viktig plats att gå till. Om det inte finns någon familjegrav som ska användas och om den avlidne inte har uttalat sin personliga önskan är det de anhöriga som bestämmer. Beslutet bör ta hänsyn till både praktiska och känslomässiga omständigheter.

Kistgravplats
Ny gravplats upplåtes på 25 år men kan förlängas efter detta. Gravrätten förlängs alltid i 25 år i samband med gravsättning.

De kistgravar som upplåts idag är där man kan lägga ner en, två eller fyra kistor. Till kistgraven kan man sätta upp gravanordning (sten eller kors) och anlägga rabatt. Gravplatsen vårdas alltid av gravrättsägare men vård kan köpas in av församlingen.

Urngravplats
Är i princip samma sak som kistgravplats men här är ytan mindre och gravsättning sker endast med urna. Gravrätt upplåtes på 25 år och kan förlängas efter denna tid. Gravrätten förlängs alltid med 25 år i samband med gravsättning.
Gravanordning och rabatt kan finnas här. Gravplatsen vårdas av gravrättsägare också denna tjänst kan köpas av församlingen.

Minneslund
Minneslunden är avsedd för ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner inom ett gemensamt område. Askans läge markeras inte och enskilda gravvårdar eller planteringar finns inte.
Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av församlingens personal under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Askan grävs ner med hölje av lätt förgängligt material.
Kyrkogårdsförvaltningen svarar för vården av minneslunden och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till smyckning med snittblommor och ljus. Församlingen anvisar plats för dessa och hur de ska anordnas.

Asklund
Asklunden är ett alternativ till urngraven och minneslunden. Askan grävs ner med ett hölje av lätt förgängligt material. Anhöriga har möjlighet att vara med vid gravsättning. Ingen rabatt får anläggas men besökare har möjlighet till smyckning genom att sätta snittblommor i vas eller placera ljus på anvisad plats. Krukväxter och kransar är inte tillåtna.
Gravrättsinnehavaren får en namnplatta som placeras på en marmorplatta som är uppställd i asklunden. Namnplattan beställs av församlingen som sedan skickar en faktura till gravrättsinnehavaren.

 

 

Foto: Ola Johansson

Urnvägg
Urnväggen är en stenvägg som har nischer för förvaring av två st askurnor per nisch. En marmorplatta stänger till och på den kan namnen graveras in.

Upplåtelsetider
Gravrätt upplåtes på 25 år och kan förlängas efter denna tid.
Gravrätten förlängs alltid med 25 år i samband med gravsättning.