Församlingstidning

Här kan du hämta hem vårt församlingsblad:

Örjan är en församlingstidning som utkommer fyra gånger per år; mars, juni, september och december. I den kan du bland annat hitta information om vad som är på gång i församlingen, lite tillbakablickar på vad som varit, en del tänkvärt, och ett kalendarium för den närmaste perioden. Redaktionen består av kyrkoherde Mats Lindberg, Rune Åström, Åke Bäckman och Lars Hedlund. Ansvarig utgivare är Mats Lindberg.

Här kan du hitta det senaste numret av Örjan, och under Arkiv kan du hitta gamla blad.