S:t Örjanssalen, med utrymme för cirka åttio personer.
Foto: Ola Johansson

Församlingsgårdar

Våra lokaler är ni välkomna att låna eller hyra för större eller mindre samlingar.

S:t Örjansgården

I S:t Örjanssalen, som är det största rummet i S:t Örjansgården, ryms cirka 85 personer. I ett angränsande rum finns lekmöjligheter för barnen, och med det rummet kan man också utöka antalet platser till cirka 120 personer.

I S:t Örjansgården finns också Café Knuten, och ett mindre rum (Brasrummet) för sammanträden och mindre samlingar. Där rums cirka 20 personer.

De flesta i personalen har sina arbetsrum i S:t Örjansgården och församlingexpeditionen hittar du här.

ursvikens församlingsgård

I Ursviken är församlingsgården sammanbygd med kyrkan. I samlingssalen ryms cirka 60 personer, men om man öppnar en vikvägg, så finns plats för ytterligare 60 personer.

På nedervåningen finns ett lekrum för barnen, och äåven ett "kuddrum" för lite tuffare tag. Här finns också ett samlingsrum för mindre grupper om cirka 15 personer, där det även går att sitta och fika. Man kan också visa en film för barnen här, om man vill. I ett av rummet står det också ett pingisbord.

I Ursvikens kyrka finns inte personal alla dagar, och det finns inte heller någon expeition, den finner du i Skelleftehamn.

Om du vill låna våra lokaler

I samband med dop, vigsel och begravning kostar det inget att låna lokalerna.
Vid andra tillfällen kostar det 300 kronor per timme att hyra kök och samlingslokal.

I lokalerna finns kök med det mesta som behövs i samband med en servering. 
Om du har några funderingar om lokalerna, är du välkommen att kontakta någon av våra församligsvärdar.