Foto: PO Sjödin

EFS Ursviken lämnar sin lokal

EFS Ursviken ska sälja sin fastighet i Ursviken och flytta all verksamhet till Ursvikens kyrka.

-Det är klart att det finns känslor med att lämna fastigheten, säger styrelseledamoten Rune Åström.

EFS Ursviken, som är en sammanslagning av tre EFS-föreningar med 80 medlemmar, byggde det så kallade nya Ungdomshemmet vid Styrmansgatan 1964.
Hemmet fick en fastighetsdel bestående av fem hyreslägenheter och invigdes den 18 oktober 1964.
-Fastigheten har två våningsplan och är på uppemot 400 kvadratmeter. Det skiljer bara en kvadratmeter mellan fastigheten och Ursvikens kyrka, berättar Rune Åstöm.

ideellt underhåll

En försäljning av fastigheten i centrala samhället har varit på tapeten i ungefär två års tid.
-Många av medlemmarna har kommit upp i åldern och orkar inte längre engagera sig i fastigheten, säger Rune. 
Underhållet av fastigheten har nämligen främst skett på ideell basis under årens lopp.
-Det är jobb att sköta det man har och hyresgästerna vill ju också ha lite service ibland, konstaterar styrelseledamoten Malin Eriksson.

köpa in tjänster

Fastigheten har, enligt Malin, varit ett litet ok för föreningen de sista åren.
-Det ska städas, målas fönster, klippas gräs och skottas snö. Rune är på plats jättemycket. Han fixar och donar, men det känns ju inte riktigt bra att han ensam ska dra lasset, säger Malin.
Föreningen har därför, eftersom allt färre medlemmar har haft tid att engagera sig rent praktiskt, fått köpa in allt fler tjänster. 
-Ska kollekten gå till att driva ett hus? Det är den diskussionen som har varit, förklara Anna-Lena Lund som jobbar halvtid som körledare på EFS Ursviken.

separata ekonomier

Styrelsen fick till sist i uppdrag att utreda frågan.
-Vi har främst räknat på vad det skulle kosta att stanna kvar i huset och köpa in fler tjänster, berättar Malin.
Föreningen och fastigheten har nämligen separata ekonomier.
-Föreningen betalar hyra till fastigheten och den är på 80.000 kronor per år, så dom pengarna sparar ju föreningen in på, säger styrelseordföranden Roger Lundström.

tydligt resultat

På årsmötet i februari togs beslutet att ha ett föeningsmöte om fastighetens framtid längre fram i vår.
-Det är medlemmarna som har tagit beslutet. Det är inte vi i styrelsen, förtydligar Malin.
Omröstningen på mötet talade sitt tydliga språk.
-Det blev ett tydligt resultat på mötet, tillägger hon.

tillsammans igen

I mitten av augusti las fastigheten ut till försäljning...
-Nu frigör vi lite resurser och kan kanske starta någonting nytt ute på samhället, säger Malin. 
...och i höst går flyttlasset till Ursvikens kyrka.
-Vi har ju ungefär hälften av all verksamhet i kyrkan redan. Det enda som kan komma att behövas är väl fler ställen att ha grejer på, säger Roger Lundström.

Anna-Lena Lund ser försäljningen och flytten från den ljusa sidan.
-EFS är en rörelse inom Svenska kyrkan och vi är en samverkanskyrka. Nu kommer vi tillbaka och blir tillsammans igen.