Foto: PO Sjödin

EFS känner sig hemma

-Det känns precis som förr. Vi har ju varit här så oerhört mycket.

EFS Ursviken, en sammanslagning av tre EFS-föreningar i S:T Örjans församling, beslöt våren 2017 att sälja det så kallade EFS-huset i centrala Ursviken och flytta all verksamhet till Ursvikens kyrka. 
-Vi har haft ett oavbrutet gudstänstsamarbete med Svenska kyrkan sedan 1999 och vi har haft verksamhet i kyrkan under en massa år, så egentligen har vi bara samlat verksamhetet till kyrkan nu. Skillnaden är med andra ord måttlig ur verksamhetssynpunkt, berättar Roger Lundström, ordförande i EFS Ursviken.
Flyten firades med en festgudstjänst i slutet av april och på plats fanns EFS:s missionsföreståndare, som är EFS:s högsta ledare, Kerstin Oderhem.
-Vi uppmärksammade samarbetet under gudstjänsten, MILK sjöng och vi åt smörgåstårta efteråt, berättar Roger.

Det återstår fortfarande en del praktiska saker att lösa i kyrkan. 
-Vi har ju inte fått ordning på precis allt än.
En grupp bestående av anställda i kyrkan och EFS-are, jobbar med inredningen i kyrkan.
-Vi tog med oss en del möbler från EFS-huset och det är väldigt trivsamt här. Gruppen gör ett jättebra jobb, säger Malin Eriksson som är vice ordförande i EFS-föreningen.

fjärde gången

Ingemar Nygren, Ursviken, har varit med i EFS-förneningen i hela sitt liv ohc han var från början motståndare till flytten till kyrkan.
-Men jag har accepterat beslutet, följt med hit och jag tycker att det går riktigt bra. Det här är fjärde gången - två gånger på grund av lokalbrist och två gånger på grund av samverkan - som föreningen har sin verksamhet i Ursvikens kykra och senast det begav sig var i börajn av 1990-talet. Starten 1992 blev inte lyckad, varken för oss eller Svenska kyrkan, och vi blev bara kvar i ungefär två år, men nu känns det bättre.

missionesförening

Ingemar Nygren har full koll - nästan som en levande uppslagsbok - på EFS-föreningens historia i Ursviken.
-1937 bildades en juniorförening och 1938 bildades en syförening som arbetade för EFS Mission. Barnen är med andra ord äldre än modern.
1940 bildades "moderföreningen" De Ungas Förbund (DUF), som var en missionsföening inom EFS, till stor del av inflyttade som kom att arbeta på Scharins och Fönnskärsverket.
-Föreningen hade ingen egen lokal, så den fick hålla sina aftonmöten i kyrkan under förutsättning att den inte sjöng ur Sionstoner som var DUF:s sångbok.

riktig patronessa

DUF-föeningen fick det Klockhoffska hemmet som gåva av Holma Markstedt, utflyttad dotter till den tidigare hamnkapten HC Klockhoff i Ursviken, 1944.
-Kvinnan var en riktig patronessa eller skyddsgudinna till föreningen. Hon betalade till och med 10.000 kronor för att renovera upp huset innan hon gav bort det.
Vilkoren för gåvan var att Skärgårdens manskör och en söndagsskola skulle få fortsätta att bedriva verksamhet i huset utan kostnad.
-I slutet av 1950-talet när den så kallade snabbleden skulle dras i området och i början av 1960-talet löste Skellefteå kommun in det Klockhoffska hemmet för 87.000 kronor.

Ingemar Nygren
Foto: PO Sjödin

beundransvärt beslut

Föreninen, som då hade ombildats till en EFS-förening efter direktiv från centralt håll, köpte sen efter många diskussioner en tomt vid Styrmansgatan.
-1964 beslöt föreningen, som bara bestod av 40-50 medlemmar, att bygga en fastighet för 530.000 kronor på tomten. Omräknat till dagens penningvärde är det drygt 5,4 miljoner kronor. Det var ett beundransvärt beslut. 
Tvåvåningsfastigheten, som också inrymde fem hyreslägenheter, invigdes den 18 oktober 1964.
-Det hette EFS:s ungdosmhem till 1993, då namnet ändrades till EFS, och det levde verkligen upp till sitt namn. Det var läånge en otrolig barn- och ungdomsverksamhet i huset, berättar Ingemar Nygren.

P-O Sjödin, Skellefteå Pastorat