Delaktig i gudstjänsten?

Längtar Du efter att få vara mer delaktig i gudstjänsten? Då kan möjligheten att vara med i en gudstjänstgrupp vara något för Dig!

S:t Örjans församling vill vara en levande gemenskap där gudstjänsten upplevs välkomnande och inspirerande för vår tro och vårt liv. Förutsättningen för ett levande gudstjänstliv är en hög grad av delaktighet, där vi möts och får bidra utifrån vår längtan och vår personlighet. Gud har lagt ned gåvor i allas våra liv som vi får dela med oss av, till hopp och glädje för oss själva och varandra.

Varje gudstjänstgrupp medverkar i söndagsgudstjänsten eller mässan cirka en gång per månad. Inför den aktuella söndagen möts gruppen tisdagen innan för planering, tillsammans med ansvarig präst. Gudstjänstgrupperna i Skelleftehamn möts i S:t Örjansgården tisdagar klockan 18.30, och i Ursviken träffas de i Ursvikens kyrka tisdagar klockan 19.00. Planeringsträffen är max en timme lång, och innefattar också samtal om kommande söndags predikotext.

Uppgifter för gudstjänstgruppen i gudstjänsten kan till exempel vara att:

  • Välkomna människor vid dörren
  • Dela ut psalmböcker
  • Läsa texter
  • Ta upp kollekt
  • Tända förbönsljus i ljusbäraren
  • Assistera vid nattvarden, med mera.

Gudstjänstgrupperna ansvarar också för kyrkkaffet i anslutning till gudstjänsten.

Våra diakoner finns med i var sin gudstjänstgrupp, i Ursviken respektive Skelleftehamn. I varje gudstjänstgrupp ingår också en kyrkvärd.

Om Du skulle vilja bli kyrkvärd eller medverka i gudstjänsten utan att vara med i en gudstjänstgrupp, så är Du också välkommen.
Alla behövs!!!