Foto: PO Sjödin

De är alltid redo

Barnen i MaxiMellanMera i Ursviken är alltid redo numera. -Vi har börjat med scoutinriktning, förklarar församlingspedagogen Mona Norberg.

Verksamheten för barn i årskurs 3 - 6 i Ursvikens kyrka är uppdelad i två grupper.
-Varannan vecka träffas gruppen MaxiMellan för att spela och sjunga. Och varannan vecka träffas gruppen MaxiMellanMera. Då gör vi allt möjligt, till exempel scouting.
EFS Ursviken har tidigare haft scouting på programmet, men så småningom kom gruppen att vila under en tid.
-Efter samråd så blev det självklart att vi, EFS och kyrkans grupp för samma ålder, kunde arbeta tillsammans och MaxiMellanMera skulle bli mer scouting än tidigare, berättar Mona.

starta eld

Under hösten 2017 prövade ledarna för verksam,heten att mjukstarta med mer scouting. 
-Vi var utomhus, gjorde knopar, sågade och startade eld. 
Barnen fick också bygga en stor klätterställning av avkvistade trädstammar, så kallade slanor, till årets Vårfest.
-Vi ville visa att vi har gjort någonting och att vi finns, säger Mona.

hjälpa varandra

Försöket föll väl ut och till hösten är det tänkt att det ska bli än mer scouting för barnen i gruppen.
-Då tänker vi gå igenom scoutlagen och lära ut vad det handlar om att vara scout. 
Scouting handlar främst, enligt henne, om att hjälpa varandra, att göra saker och ting tillsammans samt att ta hand om naturen.
-Ordet scouting betyder bland annat "learning by doing". Alltså att lära genom att göra, berättar hjälpledaren Margareta Lundström.

ber scoutbönen

I ledarstaben återfinns också Roger Lundström samt ungdomarna Joel Brunnegård och Jonathan Lundström.
-Scouting är inte min starkaste sida, men jag har varit med lite grand och jag litar fullständigt på hjälpledarna, berättar Mona.
Hennes uppgift är i huvudsak att förbereda saker och ting samt att ansvara för andakterna. 
-Vi ber scoutbönen varje gång och det är viktigt.

åka på läger

Ungefär 15 barn har varit med i verksamheten under premiäråret.
-Vi har haft ett snitt på 5-7 barn per gång. 
Fler scoutintresserade barn är också varmt välkomna.
-Vi kan ta emot nästan hur många som helst. Det är ju alltid roligare om man är fler, säger Mona och tillägger:
-Ett långsiktigt mål är att åka på scoutläger i Stortjärn med gruppen.

P-O Sjödin, Skellefteå pastorat