Biskopen delade ut beröm

Åsa Nyström, biskop i Luleå stift, delade ut både beröm och miljödiplom till S:t Örjans församling i samband med festmässan i Ursvikens kyrka den 15 december.

Biskopsvisitation är ett sätt för en biskop inom Svenska kyrkan att utöva tillsyn över församlingarna i stiftet och i höst har det varit S:t Örjans tur att få besök av Åsa Nyström och hennes kollegor. 
Biskopen är nämligen ansvarig för att alla präster och diakoner följer sina vigningslöften och att all verksamhet som församlingarna bedriver följer Svenska kyrkans tro och lära.
-Min uppgift är att hålla ihop helheten och se till att församlingarna inte springer iväg åt olika håll eller tappar bort vad som är Svenska kyrkans identitet, berättar hon. 
Biskopsvisitationer, som syftar till att stärka relationen mellan stift och församling, sker kontraktsvis och genomförs regelbundet med ett antal år emellan. 
-Min uppgift vid visitationen är att zooma ut lite och hjälpa den lokala församlingen att se sig själv i ljuset av en större kyrka.

Gedigen presentation

Vid visitationstalet under det efterföljande kyrkkaffet berättade Åsa Nyström att hon har fått en gedigen presentation av församlingens verksamhet.
-Det har verkligen varit glädjande att få ta del av allt gott som spirar och växer i församlingen. Det är så tydligt att Gud verkar i er och att se mitt valspråk i funktion ger mig hopp.
Hon riktade ett varmt tack till alla som har varit engagerade i visitationen på olika sätt och berättade att hon var imponerad över arbetet för en hållbar församling.
-Ni går på djupet när det gäller hur ni ska förvalta skapelsen och motorn i det arbetet är Världens kurs. 

Stark ställning

Världens kurs-deltagarna har mötts regelbundet för studiearbete och praktisk handling i åtta år.
-Det är en sån glädje att möta er och jag hoppas att ni fortsätter lika livaktigt i framtiden. 
Åsa Nyström konstaterade också att gudstjänsten står i centrum i församlingen.
-Det är glädjande att ni engagerar så många i gudstjänsterna och att söndagen har en så pass stark ställning hos er.
Församlingen har, enligt henne, hittat en av nycklarna för att söndagarna kan behålla sin dragningskraft.
-Det är det ideella engagemanget. Gudstjänsterna blir därmed inte en föreställning att konsumera. Utan de blir något som vi gör tillsammans inför Gud.

Föredömligt sätt

I samband med festmässan överräckte biskopen också ett nytt miljödiplom - Miljödiplom fas 2 - till församlingen.
-Det är fint att ni jobbar på det här sättet.
Hon konstaterade att församlingen på ett föredömligt sätt har genomfört förändringar på ett antal viktiga områden:

  • Miljömål har fått plats i församlingens styrande dokument.
  • Fond- och aktieplaceringar följs upp utifrån miljöpolicyn.
  • Elanvändningen har minskat.
  • Vid inköp av livsmedel ställs miljökrav utifrån inköpspolicyn.

-Jag tycker att det är så underbart och gott att se att det här är en grundhållning som genomsyrar det ni gör, sa Åsa Nyström.

 

P-O. Sjödin