Barn, ungdom och konfirmander

Barnen och ungdomarna har en självklar plats i vår församling. De får på sina villkor upptäcka livet med Gud genom gudstjänst, musik och verksamheter

Välkommen till höstens grupper!

Skelleftehamn

himlaliv

Sång och lek för förskoleklass till och med årskurs 2.
Onsdagar kl. 15.15 - 16.00 från och med 5 september.

måndax

Öppen verksamhet för årskurserna 3 - 5.
Måndagar kl. 15.30 - 17.00 från och med 3 september.

kyrkans unga

Öppen verksamhet för ungdomar i årskurserna 6 - 9.
Fika, spel och samtal.
Tisdagar kl. 14.30 - 16.30 från och med 4 september.

Ursviken

öppet hus

Träffpunkt för barn tillsammans med vuxen.
Tisdagar kl. 10.00 - 14.00 från och med 25 september.

babyrytmik

Sång, spel och rörelse för barn i åldern 0 - 1 år tillsammans med vuxen.
Tisdagar kl. 10.15 - 11.00 från och med 25 september.

småbarnsrytmik

Sång, spel och rörelse för barn i åldern 1- 4 år tillsammans med en vuxen.
Tisdagar kl. 13.00 - 13.45 från och med 25 september.

barnkörlek

Barnkör för barn i åldern 4 - 6 år tillsammans med en vuxen.
Måndagar udda veckor kl. 17.30 - 18.15 från och med 10 september.

hör & häpna

Barnkör för röskoleklass till och med årskurs 2.
Måndagar jämna veckor kl. 18.00 - 19.00 från och med 3 september.

söndagsskola

För barnen under våra gudstjänster.
Söndagar under gudstjänstens tid från och med 26 augusti.

scout

Scouting för årskurserna 3 - 6.
Onsdagar udda veckor kl. 17.30 - 19.00 från och med 29 augusti.

maximellan

Komp och sång för årskurserna 3 - 6.
Onsdagar jämna veckor kl. 17.30 - 18.30 från och med 5 september.

kompgrupp

För dig som vill musicera i grupp från årskurs 8 och uppåt.

Jesus sa:
"Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.”
Den texten läses vid dopet. Det öppnar för gemenskapen med Jesus, han får vara medvandrare i livet.
Han sa också: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut”.

Mona Norberg

Skellefteå S:t Örjans församling

Församlingspedagog