Barn, ungdom och konfirmander

Barnen och ungdomarna har en självklar plats i vår församling. De får på sina villkor upptäcka livet med Gud genom gudstjänst, musik och verksamheter

Välkommen till höstens grupper!

Skelleftehamn

Himlaliv

Sång och lek för förskoleklass till och med årskurs 2.
Onsdagar kl. 15.15 - 16.00 från och med 7 september.

Tisdax

Öppen verksamhet för årskurserna 3 - 5.
Tisdagar kl. 14.30 - 15.45 från och med 2 september.

Tweens

Öppen verksamhet för ungdomar i årskurserna 6 - 8.
Fika, spel och samtal.
Tisdagar kl. 14.30 - 16.30 från och med 5 september.

Ursviken

Babyrytmik

Barn 0 - 1 år tillsammans med vuxen. Babyrytmik handlar om att upptäcka världen tillsammans via musik och rörsle. Vi sjunger, gör ramsor, rör oss och spelar instrument.
Tisdagar kl. 10.15 - 11.00 från och med 19 september.
Anmälan krävs till Anna-Lena Lund 0730 - 63 99 97.
Max 12 vuxna i gruppen.
Här kan du se terminsprogrammet.

Småbarnsrytmik

Rytmik med 1-4-åringarna tillsammans med vuxen (t.ex. pappa, mamma, farmor, morfar...) Vi sjunger, dansar, spelar instrument och upptäcker musiken tillsammans.
Tisdagar kl. 14.45 - 15.30 från och med 19 september.
Anmälan krävs till Anna-Lena Lund 0730 - 63 99 97
Max 12 vuxna i gruppen.
Här kan du se terminsprogrammet.

Barnkörlek

Kom och sjung, spela rör dig.
Barn i åldern 4 - 6 år tillsammans med en vuxen.
Måndagar udda veckor kl. 17.30 - 18.15 från och med 11 september.
Här kan du se terminsprogrammet.

Hör & Häpna

Kören för dig som går i förskoleklass - årskurs 2.
Måndagar jämna veckor kl. 18.00 - 19.00 från och med 4 september.
Här kan du se terminsprogrammet.

Scouter

Scouting för årskurserna 3 - 6.
Onsdagar udda veckor kl. 17.30 - 19.00 från och med 14 september.

MaxiMellan

Kören för dig som går i årskurserna 3 - 6.
Onsdagar jämna veckor kl. 17.30 - 18.30 från och med 6 september.
Här kan du se terminsprogrammet.

Jesus sa:
"Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.”
Den texten läses vid dopet. Det öppnar för gemenskapen med Jesus, han får vara medvandrare i livet.
Han sa också: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut”.

Konfirmation

Konfirmationen är ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet och vill veta mer om kristen tro och vad den kan betyda för dig.

Kompgrupper

Gillar du musik? Är du intresserad av att spela tillsammans med andra ungdomar?