Foto: Josefin Casteryd /IKON

Dop, konfirmation, bröllop och begravning

Livsglädje, utveckling, kärlek och sorg är några av livets stora händelser.

Dop

Ett litet barn har kommit till världen. Det vill vi gärna fira tillsammans med er. Välkommen till dop i någon av våra kyrkor.
 
Dopet är det synliga tecknet på Guds omsorg om oss människor. Prästen uttalar Guds löfte att han är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer.
 
Innan dopgudstjänsten träffas prästen och dopbarnets föräldrar. Då går vi igenom de olika momenten och bestämmer psalmer samt eventuellt annan sång och musik. Fundera även på om ni vill att någon läser en dikt. Eftersom det är en stor händelse i er familj och i församlingen är det viktigt att vi tillsammans utformar gudstjänsten som ni vill.
 

Ni bör också fundera på om ni vill ha faddrar till ert barn. Att vara fadder är ett hedersuppdrag och för att få vara fadder måste man själv vara döpt.
 
Ni får gärna låna dopklänning.

Konfirmation

 
Konfirmationen är ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet och vill veta mer om kristen tro och vad den kan betyda för dig.
 
Under konfirmandtiden får du genom bland annat diskussioner, samtal och gudstjänster möjlighet att fundera över vem du är och vad du tror. Det handlar om trosfrågor som vem Jesus är och vad det står i Bibeln. Men också om grundläggande mänskliga frågor, till exempel om vad som är rätt och orätt, om vänskap, kärlek, sex, om meningen med livet. Frågor som alla människor ställs inför därför att ingen lever sitt liv ensam. Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst.
 
Konfirmationen är en bekräftelse av ditt dop. I Guds ögon är alla människor värdefulla. Konfirmationen är ett sätt att bekräfta detta för just dig.Under konfirmationstiden åker vi på två läger. Det första är några övernattningar på hösten och vi avslutar med ett vårläger. Konfirmationshögtiden är på pingstdagen.

Har du frågor eller vill du anmäla dig: karolin.gardsvik@svenskakyrkan.se 
 

Vigsel

Att stå inför Guds altare på helig mark tillsammans med den som man vill dela livet med är en stor och viktig milstolpe i livet. "Jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt" Orden uttrycker en vilja att bjuda in en annan människa i sitt liv och sedan tillsammans möta en oviss framtid. Vi behöver varandra både i glädje och sorg, det som är själva livet.
 
Tillsammans med prästen planerar ni vigseln. Vi går igenom vigselgudstjänsten, bestämmer psalmer, sånger m.m. Kantorn hjälper er med musiken. Detta för att göra den så personlig och minnesrik som möjligt för er.
 
För att automatiskt ha rätt till vigsel/välsignelse utan kostnad skall en av de två vara medlem i Svenska kyrkan. Begäran om hindersprövning görs hos Skattemyndigheten tänk på att den endast är giltig i fyra månader. Blanketten lämnas till prästen före vigseln. I Svenska kyrkan finns möjlighet för dem som önskar att få en "välsignelse över borgligt ingånget äktenskap".
 

Begravning

Behovet av avsked är förmodligen ett av människans starkaste behov. Det är svårt att släppa taget om människor som vi hållit av och älskat. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked – döden. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.
 
 
Vid begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att minnas den döde, tacka för det liv som vi delade tillsammans och överlämna den döde i Guds händer. Tillsammans med präst och kantor utformas begravningsgudstjänsten så att det blir ett fint avsked.