Gudstjänst

Centrum eller navet för församlingsverksamheten är gudstjänstlivet. I gudstjänsten möter vi Gud och varandra. Här ska vi fördjupas och utmanas i vår tro, känna delaktighet, engagemang och ansvar, och mötas i lovsång och tillbedjan. Huvudgudstjänst firas varje söndag och kyrklig helgdag i minst en av våra kyrkor. Dessutom kan även andra gudstjänster firas, utformade och ledda av präst eller lekman. Här ges stora möjligheter till variation. Gudstjänst med nattvard firas minst 20 gånger per år.
Förutom i kyrkan kan gudstjänster förläggas bland annat utomhus, i församlingshemmen, i bygdegårdar och hembygdsgårdar.
De kyrkliga handlingarna dop, konfirmation, vigsel och begravning är församlingens möjlighet att nå en stor grupp kyrkobesökare. Våra vackra kyrkor är även flitigt använda för dop och vigslar av icke församlingsbor. 


I  gudstjänsten finns utrymme för livet som helhet: sorg och glädje, barn och vuxna, tystnad och ljud, stillhet och rörelse, allt vi är som människor. Här finns utrymme för vår djupaste längtan, det som vi kanske inte ens har ord för. Här finns utrymme för att bara vara, men också för engagemang. Välkommen vem du än är!

”Hela världen fröjdes Herren tidigt och av hjärtans grund.
Kom från orter när och fjärran, ni som står i hans förbund.
Träd nu fram med lust och fröjd, lovsjung Gud i himmelshöjd.”
Sv psalm 4

Vi firar gudstjänst i minst en av våra kyrkor varje söndag med få undantag. Tiderna varierar; kl 11.00, kl 15.00 eller kl 18.00. För aktuell info se vår kalender.

 

Friluftsgudstjänst i Ackkärr 24 juni-2017 Foto: Åke Gustafsson